Oulun yliopistossa on vielä paljon tehtävää tasa-arvoasioiden saralla, Bruno Gioia Sandler sanoo.

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto myönnettiin kansainvälisessä luokanopettajakoulutuksessa opiskelevalle Bruno Gioia Sandlerille

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on tänä vuonna myönnetty yliopistossa opiskelevalle Bruno Gioia Sandlerille. Palkinnon valintaperusteissa hänen kerrotaan tehneen heti opintojensa alusta asti kovasti töitä kansainvälisten opiskelijoiden aseman parantamiseksi, ja vaikuttaneen esimerkiksi siihen, että viestintää tehdään suomen lisäksi yhä enemmän myös englanniksi.

TEKSTI Anni Hyypiö

KUVAT Anni Hyypiö

In English.

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on tänä vuonna myönnetty Oulun yliopistossa opiskelevalle Bruno Gioia Sandlerille.

Palkinnon saaja julkistettiin hyvinvointiviikon avajaisissa, tiistaina 9.10.

Gioia, 30, opiskelee kansainvälisessä luokanopettajakoulutuksessa neljättä vuotta. Hän on Oulun Luokanopettajaopiskelijoiden (OLO ry) hallituksen jäsen ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajiston jäsen (Humanistien ja kasvatustieteilijöiden vaalirengas). Hän on lisäksi yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijajäsen ja Oulun yliopiston kansainvälisten asioiden työryhmän varajäsen.

Palkinnon valintaperusteissa Gioian kerrotaan tehneen heti opintojensa alusta asti kovasti töitä kansainvälisten opiskelijoiden aseman parantamiseksi, ja vaikuttaneen esimerkiksi siihen, että viestintää tehdään suomen lisäksi yhä enemmän myös englanniksi. Hän on tehnyt pioneerityötä olemalla ensimmäinen kansainvälinen opiskelija OLO ry:n hallituksessa ja Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa.

Hän ei ole ollut aktiivinen vain kieliasioissa, vaan häntä kiitellään lisäksi kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden hyväksi tehdystä työstä. Hän on lisäksi puolustanut seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asemaa ja tehnyt heitä koskevia ongelmia näkyväksi.

Gioia kertoo olevansa iloinen palkinnosta. Hänelle tärkeää on se, että kanssaopiskelijat ovat nähneet hänen tekemänsä työn tärkeäksi ja merkitykselliseksi.

Oulun yliopistossa on vielä paljon tehtävää tasa-arvoasioiden saralla, hän sanoo.

”Toivon, että OYY työskentelee jatkossakin asian eteen. Ylioppilaskunta on jo vaikuttanut asioihin: voin esimerkiksi olla edustajiston jäsen, kun kokouksissa on tulkki. Tällaista mahdollisuutta ei ole aina yliopistolla. Siksi kansainvälisiä opiskelijoita ei ole juurikaan hallinnon opiskelijaedustajina.”

Gioian mukaan kansainvälisten opiskelijoiden äänen tulisi kuulua yliopiston päätöksenteossa.

”Monella kv-opiskelijalla kielitaito ei muutamassa opiskeluvuodessa tule niin hyväksi, että keskustelu olisi sujuvaa suomeksi. Yliopiston pitäisi kuulla heitä – etenkin, kun lukukausimaksujen myötä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat opinnoista.”

Gioia on syntynyt Argentiinassa, ja asunut sen jälkeen Espanjassa. Suomessa hän on asunut kohta viisi vuotta. Hän ei tiedä vielä, aikooko hän jäädä Suomeen opintojensa jälkeen.

”En vielä tiedä, haluaako Suomi minun jäävän. Kielivaatimusten vuoksi opettajan viran saaminen voi olla vaikeaa.”

Vuodesta 2009 myönnetyn Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon tavoitteena on auttaa yliopistolaisia tiedostamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tärkeys.

Palkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön hyväksi. Palkinnon voi saada henkilö, henkilöstö- tai opiskelijaryhmä, yksikkö, hallintoelin tai yhdistys. Vuodesta 2016 lukien palkinnon on jakanut Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta.

Viime vuonna palkinnon sai yliopistopastori Ari Savuoja.

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: