Kulttuuriantropologiaa neljättä vuotta opiskeleva Mari Vauhkonen osallistui tiistain mielenosoitukseen kyltin kera. "On vähän päähän potkittu olo. Tuntuu, että yliopiston viestintä on mennyt [opiskelujeni aikana] vain huonompaan suuntaan. Koko viime lukuvuoden aikana yliopistolta on [muuttoa koskien] tullut tasan yksi sähköpostiviesti. Haluankin kiittää ainejärjestöjä asiasta aktiivisesta tiedottamisesta", hän sanoi omassa puheenvuorossaan.

“Olen kovin tuohtunut” – Opiskelijat osoittivat mieltään parempien tilojen puolesta

OYY järjesti tiistaina mielenosoituksen Linnanmaan kampuksen vihreillä naulakoilla. Mielenosoitukseen osallistui kymmeniä opiskelijoita, joiden puheenvuoroissa toistui kritiikki Oulun yliopiston päätöksentekoa ja viestintää sekä Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) Oy:tä kohtaan. Mielenosoituksen jälkeen yliopiston intranetiin Notioon lisättiin tiedote tila-asioiden etenemisestä.

Opiskelu  | 

Teksti Anni Hyypiö

Kuvat Anni Hyypiö

Paljonko HOMETTA on liikaa? Tervetuloa Oulun teknilliseen yliopistoon. SYK MY DYK. Innovaatioita ei synny ilman perustutkimusta. Voisitteko vähän avata tätä käsitettä synergiaedut? Innovaatio on kirosana. Aina luvataan että kuunnellaan ja kehitetään kampusta yhdessä. No ei vaan näytä olevan niin. 

Muun muassa nämä mietelmät kirjoitettiin tiistai-iltapäivänä vihreillä naulakoilla seisovaan tussitauluun.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan järjestämässä, tunnin kestäneessä Väylän valtaus -mielenosoituksessa yliopiston opiskelijat ja henkilökunta pääsivät kertomaan kantansa yliopiston tila-asioiden hoitoon.

Mielipiteensä saattoi tussitauluun kirjoittamisen lisäksi kertoa mikrofoniin – tunnin aikana sana oli vapaa kaikille halukkaille. Mielenilmauksen aikana moni paikalla olevista kymmenistä opiskelijoista tarttuikin mikrofoniin. 

Vaikka puhujien haalareiden väri vaihteli, yhteistä puheenvuorojen käyttäjille oli tyytymättömyys ja kyynisyys yliopiston päätöksentekoa ja siitä viestimistä kohtaan.

OYY ilmoitti mielenosoitukselle useita syitä. Viime viikolla ilmoitetun yleisopetustilojen hankesuunnittelun jäädytyksen lisäksi tapahtumassa protestoitiin päätöstä siirtää hiljaiset työskentelytilat Telluksesta Pegasukseen, itsenäisten opiskelun tilojen puutetta, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n liian korkeaa vuokratasoa ja yliopiston viestinnän olemattomuutta.

Asia on ajankohtainen siksi, että Oulun yliopiston hallitus kokoontuu tämän viikon keskiviikkona ja torstaina päättämään tila-asioista.

 

Oulun ylioppilaslehti 2017.

Mielenosoituksen kylteissä yliopiston toiminta ei saanut kiitosta. Kuvassa ”Olen kovin tuohtunut” -kylttiä kantaa Taneli Kastikainen.

 

”Ei sitä usko hallintokaan”

Tutut teemat toistuivat mielenosoituksen käynnistäneessä yhteislaulussa, jonka sävel oli lainattu Leevi and the Leavings -yhtyeen talonrakentamisen tuskaisuudesta kertovasta kappaleesta Vasara ja nauloja.

Opiskelutiloja koko rahalla! -kappaleessa purettiin tuntoja yliopiston hallintoa, suunnittelutyötä ja tilatarvelaskelmia kohtaan. Osansa sai myös yliopiston viestintä, erityisesti laulun toisessa säkeessä:

Ei sitä usko hallintokaan

Mikä helvetin haloo tästä syntyä voi

Kun antaa huonot informaatiot

Ja tiedotteet…

Huolenaiheet toistuivat myös OYY:n hallituksen jäsenen Miina-Anniina Heiskasen puheessa. Hän kertoi mielenilmauksen syyksi halun tuoda esille opiskelijoiden aidon huolen yliopiston opiskelutilojen suhteen.

“Nämä päätökset koskettavat meitä kaikkia, paitsi opiskelijoita, niin myös opetushenkilökuntaa. Nykyaikaiset, riittävät ja laadukkaat opetustilat sekä opetusvälineistö ovat kaikkien etu. Ilman riittäviä ja nykyaikaisia opetustiloja, ilman itseopiskelutiloja ja ympärivuorokautista mahdollisuutta opiskella, meillä ei ole mahdollista tarjota laadukasta koulutusta ja sujuvia opintopolkuja. Kampuksen toimivuus ja ajanmukaisuus vaikuttavat merkittävällä tavalla koko yliopiston toimintaan ja tulokseen”, hän totesi.

 

Opetustilat ovat opettajien työhuoneita

Modernien opetustilojen puolesta puhui myös yliopistonlehtori Jari Laru. Laru on ollut mukana kasvatustieteiden tiedekunnan erikoistilojen tilatyöryhmässä ja Yleisopetustilat 2018 -tilatyöryhmässä.

Larun mukaan tunnelmat yleisopetustilojen työryhmässä olivat aluksi hyvin innostuneet. Työryhmäläisiä innosti mahdollisuus saneerata kymmenen prosenttia yleisopetustiloista ”erityisen nykyaikaisiksi ja nykyajan oppimiskäsityksiä tukeviksi”.

Kokouksessa, jossa tieto hankealueen remontin keskeyttämisestä ilmoitettiin, into oli tiessään. Harva osallistuja piti puheenvuoroja, ja “neulakin olisi pompannut lattialta hirveän jysäyksen saattelemana”.

“Ymmärrän [päätöksen] perustelut, mutta opetushenkilöstöön kuuluvana sanon, että se on meidän työhuone. Jokainen opettaja on niissä tiloissa kymmeniä vuosia. Tämän takia meidän tulisi yliopistossa huolehtia siitä, että opetustiloja jatkuvasti kehitetään eteenpäin”, Laru painotti.

Laru kuitenkin kertoi uskovansa C-hankealueen remontin toteutuvan entistä ehompana. Se tosin vaatii mielipiteiden julkituomista tilojen käyttäjiltä, opiskelijoilta ja henkilökunnalta.

“Olen optimisti. Pienen taidepaussin jälkeen, kun saadaan lisää suunnitteluaikaa, saadaan parempi ja laajempi kokonaisuus kuin tällä hetkellä. Mutta se riippuu myös paineesta, jota asetetaan niille, jotka tuolla jossain ylemmissä kerroksissa ovat.”

Kirjallisuuden neljännen vuoden opiskelija Henna Stenvall kertoi omassa puheenvuorossaan siitä, kuinka humanisti- ja kasvatustieteellisen päädyn sisäilma on jopa vaikuttanut kielteisesti hänen terveyteensä.

Uniapneaa ja narkolepsiaa sairastava Stenvall kertoo, että huono sisäilma pakottaa hänet opiskelemaan pääosin muualla kuin Linnanmaalla. Hänen mukaansa sisäilma saa hänet nukahtelemaan yllättäen, esimerkiksi kesken luennon. Nukahtelemisen lisäksi hän saa tietyissä tiloissa liikkuessaan selviä iho-oireita. Stenvallin mukaan erityisen huonolta olo tuntuu kasvatustieteellisen tiedekunnan kolmannessa kerroksessa ja yleisesti humanistisella puolella.

”Jos tämä sattuu muuttumaan satumaisesti uusissa tiloissa, niin se on ihme. ”

 

Oulun ylioppilaslehti 2017.

Pohjoismaista filologiaa opiskeleva Elli Lassila kertoi olevansa huolissaan tenttitiloista.

Miten korkealle vuokrat karkaavat?

Oulun yliopiston tilat omistava Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) sai mielenosoitukseen osallistuneilta opiskelijoilta kritiikkiä.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy perustettiin vuonna 2009 yliopistouudistuksen yhteydessä. Aiemmin valtion omistaman Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimat yliopistokiinteistöt siirrettiin kolmen uuden kiinteistöyhtiön hallintaan, Aalto-Yliopistokiinteistölle, Helsingin Yliopistokiinteistölle ja Suomen Yliopistokiinteistölle. SYK omistaa, rakennuttaa ja kehittää pääkaupunkiseudun ulkopuolisten yliopistojen ja korkeakoulujen käytössä olevia kiinteistöjä.

“SYK – Suomen yliopistojen kiusaajat”, luki Elli Lassilan pitelemässä kyltissä. Toista vuotta pohjoismaista filologiaa opiskeleva Lassila kertoi mielenosoitukseen osallistumisensa syyksi huolen tenttitilojen tulevaisuudesta. 

“Minulla on erityisvaatimuksia tenttien suorittamisen suhteen. Tähänkin mennessä tenttejä on järjestetty vain ikkunattomissa, siivouskomeromaisissa tiloissa. Nyt muuton aikana pitää vahtia, toteutuvatko erityisvaatimukset myös [tiedekunnan] uusissa tiloissa.”

Kiitos 2010 uusi yliopistolaki ja julkisen pääoman yhtiöittäminen!

Tämän tekstin tussitaululle kirjoitti sähkötekniikan opiskelija Juha-Matti Ojakoski.

Ojakosken mukaan nykyisessä keskustelusta tiloista on loppujen lopuksi kyse tuloksista, joita yliopistojen kiinteistöjen omistuksen siirto Senaatti-kiinteistöiltä uusille yliopistokiinteistöyhtiöille aiheutti.

Kiinteistöomistusten siirtämistä osakeyhtiöille perusteltiin yliopistojen pääomituksella ja niiden vakavaraisuuden ja luottokelpoisuuden vakavaraistamisella.

Ojakosken mukaan uudistuksen seurauksista myös varoiteltiin useaan otteeseen. Yksi uudistusta kritisoineiden huolenaihe oli yliopistokiinteistöjen vuokrien nouseminen.

”Nyt asiat, joista aiemmin varoiteltiin, ovat toteutuneet. Tässä valossa voi miettiä, olisiko lopulta parempi, että Oulun yliopisto rakentaisi omalla rahallaan omat tilansa omaan käyttöönsä?” Ojakoski visioi.

 

Oulun ylioppilaslehti 2017.

Juha-Matti Ojakoski kirjoitti yliopistolain uudistusta koskevan kannanottonsa tussitauluun.

”Yliopisto on yhteisö, ei yritys”

Mielenosoitusta seurasi myös yliopiston hallituksen toinen opiskelijajäsen Pauli Väisänen. Hän toivoi tapahtuman herättelevän yliopiston johtoa keskustelemaan keskeneräisistä asioista aiempaa enemmän.

“Ulkoiseen viestintään on panostettu, sisäiseen viestintään ei. Resursseistahan tässäkin on varmasti kyse, mutta toivoisin, että johdossakin ymmärrettäisiin että yliopistosta puhuttaessa kyse on yhteisöstä, ei yrityksestä. Perinteinen vitsihän kuuluu, että keskeneräisistä asioista ei voi tiedottaa, ja jo tehtyihin päätöksiin ei pysty vaikuttamaan”, Väisänen totesi.

Oulun yliopiston johdosta kukaan ei osallistunut mielenosoitukseen.

Tiistaina 2.5. Oulun yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden intranetiin Notioon lisättiin kuitenkin sisäinen tiedote, jonka otsikkona on Kysymyksiä ja vastauksia yliopiston tilahankkeista.

Tiedotteessa vastataan muun muassa siihen, mitä tilahankkeita yliopistolla on käynnissä tällä hetkellä, miten tilahankkeen suunnitteluprosessi etenee, miten opiskelijat voivat osallistua tilasuunnitteluun, mitkä ovat yleisopetustilahankkeen tavoitteet ja miksi sen suunnittelussa on otettu aikalisä.

Viimeisimpään kysymykseen tiedotteessa vastataan näin:

”Hanke lähti liikkeelle kasvatustieteellisen tiedekunnan muutosta. Opetustilahankkeen tavoitteena on sekä lisätä opetustilojen määrää että toteuttaa uudenlaisia opetustiloja. Työryhmässä tehdyn alustavan suunnitelman mukaan opetustilojen määrä ei kuitenkaan olisi kasvamassa nykyisestä.

Aikalisää tarvitaan, jotta voidaan arvioida uudelleen koko Linnanmaan kampuksen opetustilakapasiteetin tarve ja toteutusmahdollisuudet.

Oulun yliopiston hallitus keskustelee ja päättää 3.-4.5.2017 humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien tilahankkeiden etenemisestä sekä hankkeisiin liittyvästä sopimuskokonaisuudesta.”

Julkaistu 2.5.2017

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

Kunpa vastaan ei tulisi ketään tuttua

Essi Markkula

Kolumni

8.11.2022

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaaliohjelmissa esitetään koulutuksen maksullisuutta

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.10.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821