OYY:n kannanotto: Nykyaikaisille opetustiloille pikainen tarve

OYY:n mielestä Oulun yliopiston tulee panostaa hankesuunnitteluun varatut rahat lyhentämättöminä nykyaikaisiin opetus- ja opiskelutiloihin.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on erittäin huolestunut Oulun yliopiston päätöksestä keskeyttää uusien yleisopetustilojen hankesuunnittelu. Hankesuunnittelu koskee kaikkien tiedekuntien yhteiskäytössä olevia luentosaleja sekä itsenäisen opiskelun tiloja.

Tiistaina 25.4. julkaistussa kannanotossa ylioppilaskunta vaatii hankesuunnitelman laajentamista siten, että se palvelee tilaratkaisuillaan tulevaa opiskelijamäärän kasvua sekä laadullisesti että määrällisesti.

Kannanoton mukaan maanantaisessa Yleisopetustilat 2018 -tilatyöryhmän kokouksessa on käynyt ilmi hankesuunnittelun keskeytyksen syynä olevan muun muassa se, että ehdotetut suunnitelmat eivät olisi lisänneet opetustilojen määrää lainkaan. Vaikka määrä ei olisi kasvanut, tilat olisivat olleet nykyaikaiset ja aiempaa laadukkaammat.

Jos uusien yleisopetustilojen hankesuunnittelu keskeytetään, ratkaisuna on nykyisten opetustilojen laajempi käyttö.

OYY kannattaa kaikkien opetustilojen käyttöprosentin nostoa arkipäivinä virka-aikaan. Suhtautuminen ilta-aikaan järjestettyihin luentoihin on penseämpi.

”Läsnäolopakollinen iltaopetus on erityisen ongelmallista perheellisille opiskelijoille, työssäkäyville opiskelijoille ja opetushenkilökunnallekin”, toteaa kampuskehittämisestä vastaava hallituksen jäsen Miina-Anniina Heiskanen kannanotossa.

Ylioppilaskunta suhtautuu myös erittäin varauksella ajatukseen siitä, että kaikki opetuskäyttöön soveltuvat tilat otettaisiin käyttöön esimerkiksi siirreltävien väliseinien avulla.

Ylioppilaskunta näkee tämän lyhyen aikavälin tilapäisenä ratkaisuna, mutta ei kestävänä ratkaisuna opetustilakysymykseen. Esimerkiksi Saalastinsalin valjastaminen opetuskäyttöön jaettavilla väliseinillä epäilyttää muun muassa melu- ja kalusto-ongelmien vuoksi.

”Vaikka nykyistä tilankäyttöä tehostamalla voidaan saada aikaan myös hyviä ratkaisuja, on ensisijaisen tärkeää turvata opetuksen laatu. Nykyisten tilojen kalustusta ja AV-välineistöä tulee ehdottomasti uusia. Yliopiston siirtyminen hiljalleen kohti vuorokauden ympäri auki olevaa kampusta nostaa myös itsenäisen opiskelun tilojen tarvetta. Tilat ovat jo nykyisellään riittämättömät”, kannanotossa todetaan.

OYY:n mielestä Oulun yliopiston tulee panostaa hankesuunnitteluun varatut rahat (2,3 miljoonaa euroa) lyhentämättöminä nykyaikaisiin opetus- ja opiskelutiloihin.

“Hyvät ja nykyaikaiset opiskelutilat edesauttavat opiskelijoiden opinnoissa menestymistä ja 55 opintopisteen lukuvuositavoitteeseen pääsemistä. Nykyaikainen opiskelu vaatii myös monipuolisia itsenäisen työskentelyn tiloja. Kaikille opiskelijoille on tarjottava riittävästi tiloja, joissa omia opintoja on mahdollista edistää”, OYY:n hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist toteaa kannanotossa.

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: