Tänä syksynä Oulun yliopiston fuksit eivät enää innovoi tulevaisuustehtaassa. Kuvituskuva, Adobe Stock,

Self-Hack korvaa Future Factoryn: innovaatioiden ideoimisen sijaan fuksit suunnittelevat syksyllä nyt opintoja ja elämäänsä

Tulevana syksynä Future Factory -tapahtuman korvaa uusi Self-Hack. Järjestäjät toivovat opiskelijoiden saavan tapahtumasta työkaluja opintojensa suunnitteluun.

Viimeisen kolmen vuoden ajan Oulun yliopiston fuksit ovat aloittaneet opiskelunsa Future Factory -tapahtuman merkeissä. Vuonna 2016 lanseeratussa tapahtumassa ideoitiin pienryhmissä innovaatioita tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseen. Tapahtuman idea on koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän. 

Syksyllä orientaatioviikon toiminta muuttuu, kun tapahtuman korvaa itsetutkiskelua korostava Self-Hack.

Syynä Future Factorystä luopumiselle on tapahtumasta saatu kielteinen palaute.

“Koulutuksen johtoryhmän käsittelystä kävi ilmi että Future Factory sai aika paljon huonoa palautetta. Toki se sai hyvääkin palautetta, mutta huonon palautteen takia konseptin muuttaminen oli järkevää”, koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius kertoi lehdelle puhelimitse 10. toukokuuta.

Future Factoryn korvaava UniOulu Self-Hack perustuu Stanfordin yliopistossa opetettuun Design your life -konseptiin ja keskittyy innovoinnin sijaan opiskelijaan itseensä. Kyse on päivän kestävästä tapahtumasta, jossa uudet opiskelijat pääsevät miettimään mitä haluavat tehdä tulevilla opiskeluvuosillaan, kertoo tapahtumaa järjestävä Telluksen suunnittelija Nina Jackson.

Konseptin tarkoituksena on tukea yksilöä oman elämän suunnittelussa antamalla työkaluja omien vahvuuksien, haaveiden ja tavoitteiden tunnistamiseen, kertoo toinen tapahtumaa järjestävistä suunnittelijoista Niina Marostenmäki.

“Mietitään ensin oman elämän juttuja: mitä osaan ja mitä haluan tehdä. Myöhemmin voi miettiä miten voi auttaa maailmaa.”

Tapahtumien väliltä löytyy myös yhtäläisyyksiä. Future Factoryn tavoitteena oli luoda opiskelijoita aktivoiva tapahtuma vastapainoksi orientaatioviikon tietoähkylle. Self-Hackissa sama ajatus jatkuu: järjestäjät haluavat uusille opiskelijoille aloitustapahtuman, jossa he pääsevät itse aktivoitumaan, Marostenmäki kuvailee.

Järjestäjät kokevat, että opintojen suunnittelu tulee ajankohtaiseksi usein liian myöhään. He eivät kuitenkaan oleta, että vasta aloittaneet opiskelijat pystyvät heti ensimmäisellä viikolla suunnittelemaan opinnoistaan kaiken.

“Orientoivalla viikolla fukseilla on paljon muutakin mielessä, eikä kaikkea pysty suunnittelemaan. Haluamme kuitenkin tarjota työkalut suunnitteluun niin, että oman polun rakentaminen kulkisi opintojen aikana koko ajan mukana”, Jackson sanoo.

Vaikka tapahtuman aihepiirinä ovatkin opinnot, on tarkoituksena tutkailla elämää kokonaisuutena. Järjestäjät toivovat tapahtuman tukevan kokonaisvaltaista hyvinvointia esimerkiksi auttamalla opiskelijoita hahmottamaan, mikä osa elämästä on opintoja ja mitä muita osa-alueita elämästä löytyy.

“Tarkoitus on opetella asettamaan tavoitteita tasapainoisesti, ettei opiskelukaan mene ihan överiksi”, Jackson sanoo.

Self-Hack-päivän aikana opiskelijat työskentelevät oman alansa pienryhmissä ja työstävät tehtäväpapereita ja keskustelevat ryhmissä fasilitaattorien, eli ohjaajien, johdolla, Marostenmäki kertoo.

Uutta on vanhempien opiskelijoiden mukana olo. Fasilitaattorit ovat järjestäjien kouluttamia ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka auttavat ja ohjeistavat pienryhmiä päivän aikana.

Järjestäjät toivovat Self-Hackin olevan koko yliopiston yhteinen tapahtuma, joka toisi mahdollisimman monta tahoa saman asian ääreen.

“Toivomme, että yliopistona puhallettaisiin yhteen hiileen, jotta fukseille saataisiin mielekäs startti opintoihin”, Jackson sanoo.

 

Self-Hack järjestetään osana uusien opiskelijoiden orientaatioviikkoa perjantaina 6. syyskuuta kello 8–16. Oulun yliopiston tapahtuman järjestää Telluksen lisäksi tamperelainen Creativity Squads.

Myös vanhempien vuosikurssien opiskelijoilla on mahdollisuus päästä mukaan fasilitaattoreina ja saada tästä opintopisteitä. Lisätietoa fasilitaattoriksi ryhtymisestä löydät täältä.

Iida Putkonen

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Tiedeviestinnän maisteri ja glögin ympärivuotinen kuluttaja. Etsii revontulia, riippumattoja ja juuri oikeita sanoja.

Lue lisää: