Psykologian koulutusohjelma muuttaa myös kasvatuspsykologian ohjelmaa Oulun yliopistossa – “Tunnistetaanko kasvatuspsykologian opiskelijoita enää työelämässä, jos koulutusohjelman nimi ja sisältö muuttuvat?”

Oulussa alkava psykologian koulutusohjelma on vaatinut monia työvaiheita ja vuosien panostusta, että psykologian opinnot ylipäätään saatiin Ouluun. Varsinkin eri tahojen välinen yhteistyö on ollut ja tulee olemaan koulutusohjelman rakentamisen keskiössä. Uusi koulutusohjelma puhututtaa myös kasvatuspsykologian opiskelijoita, joiden koulutusohjelma muuttuu psykologian koulutusohjelman takia.

Ajankohtaista  | 

Teksti Ilona Rytkönen

Psykologian uutta koulutusohjelmaa kehittänyt Oulun yliopiston psykologian professori Mirka Hintsanen odottaa innolla koulutusohjelman alkamista ja sen hiomista.

Psykologian koulutusohjelma on saanut jo ennen opintojen alkamista paljon huomiota: 40 aloituspaikkaa haki 3281 ihmistä. Ohjelmaan valitaan todistuksen perusteella 24 opiskelijaa ja pääsykokeiden perusteella 16 opiskelijaa. Pääsykokeet pidettiin 26. toukokuuta.

Pitkään suunnitellun psykologian koulutusohjelman on tarkoitus vastata Pohjois-Suomen psykologian ammattilaisten pulaan.

“Pidemmän tähtäimen tavoite on luoda mahdollisimman hyvä koulutusohjelma. Sellainen, mistä valmistuu mahdollisimman päteviä psykologeja ja joka on opiskelijoille motivoiva opetusohjelma”, Hintsanen sanoo.

Hintsanen on kokenut koulutusohjelman järjestämisen hyvin antoisaksi. Yhteistyö eri  tekijöiden kanssa on toiminut hänen mielestään loistavasti.

“On ollut kiva huomata, että monet tahot ovat lähteneet innoissaan mukaan ja auttamaan tässä prosessissa. Tuntuu, että monelta taholta saa apua ja monella tuntuu olevan vilpitön halu auttaa, jotta saataisiin rakennettua mahdollisimman hyvä koulutusohjelma.“ 

Yhteistyökumppaneista Hintsanen mainitsee erityisesti Psykonetin.

“Psykonet on Suomen  psykologian koulutusohjelmien verkosto. Psykonet järjestää yhteistyönä psykologian alkuvaiheen opintoja vähän kuin talkooperiaatteella. Jokainen tuottaa sinne jotakin ja tuotettuja opintoja tarjotaan kaikille Psykonetissä mukana oleville yliopistoille.” 

Tuleva koulutusohjelma liittyy myös Psykonetiin. Psykonet tarjoaa pääasiallisesti psykologian perus- ja aineopintoja. Kurssit toteutetaan videoiden välityksellä mukana oleviin kaupunkeihin.

“Ideana on, että tarjotaan esimerkiksi erilaisia tutkimusalueisiin liittyviä painotuksia eri yliopistoista. Eli saadaan laajemmin asiantuntijoita opettamaan eri kursseille.” 

Oulun psykologian koulutussuuntauksen tarkoituksena on alustavasti keskittyä erityisesti työhyvinvointiin sekä lasten sosioemotionaalisten ongelmien ja niiden hoitomenetelmien tutkimukseen. Myös teknologisten näkökulmien hyödyntämiseen Hintsanen uskoi marraskuussa lehdelle annetussa haastattelussa olevan Oulussa hyvää pohjaa.

Koulutusohjelman modernisointi keskittyy yhteistyöhön, kansainvälistymiseen ja  poikkitieteellisyyteen

Psykologian koulutusohjelma tuo muutoksia myös kasvatuspsykologian pääaineeseen. Nykyiseltään kasvatustieteiden koulutusohjelmassa on kaksi pääainevaihtoehtoa: kasvatuspsykologia ja kasvatustiede. Jatkossa kasvatuspsykologian pääainetta ei enää opeteta tulevaisuudessa, vaan vuodesta 2022 alkaen kasvatuspsykologian korvaa uusi tutkinto-ohjelma oppimistieteet. Kasvatustiede jää jatkossa omaksi tutkinto-ohjelmakseen.

Oulun yliopiston kasvatustieteilijöiden ainejärjestö Motiva ry:n koulutuspoliittinen vastaava Jaakko Karsikko pitää uutta koulutusohjelmaa myönteisenä kehityksenä. Toisaalta koulutusohjelman aiheuttamat muutokset käytännön työelämään askarruttavat nykyisiä kasvatustieteiden opiskelijoita.

“Periaatteessa kasvatuspsykologian tilalle tulee uusi koulutusohjelma, nimi vaihtuu ja sisältöjä modernisoidaan. Tulee enemmän teknologia- ja oppimispainotteisuutta.” 

Motiva ry:n mukaan koulutusohjelman modernisointi liittyy pääosin poikkitieteellisyyteen ja yhteistyöverkostoihin.

“Modernimmaksi tästä tekee, että ollaan tekemässä tieteenaloja yhdistävää koulutusta. Suomessa ei ole vielä oppimistieteet-nimellä kulkevaa koulutusta, vaikka se on tällä hetkellä vahvasti kansainvälinen trendi. Tässä tullaan tekemään yhteistyötä Learning, Education and Technology -koulutusohjelman kanssa”, Karsikko kertoo.

Yhteistyö Learning, Education and Technologyn (LET) kanssa painottuu maisteriopintoihin ja kansainvälisyyteen. “Tämän uuden koulutusohjelman ja LETin maisteriohjelmat tulevat luultavasti käymään samoja kursseja. LETillä on laajemmat kansainvälisyysverkostot, joita käytetään paremmin hyödyksi uudessa koulutusohjelmassa.“ 

Karsikko pitää myös tieteenalojen yhdistämistä tärkeänä.

“Tieteenaloja yhdistävä ja eri tieteenalojen rajapinnoilla liikkuva koulutus on sellaista moderniutta, mitä tieteeltä ja koulutusohjelmilta halutaan tällä hetkellä.” 

Motiva ry on järjestänyt keväällä kasvatuspsykologian opiskelijoille useita etätilaisuuksia, joissa koulutusohjelman muutoksista on voitu puhua yhdessä. Sivuillaan Motiva korostaa että ”ennen vuotta 2022 aloittaneet opiskelijat saavat myös käydä opintonsa edelleen rauhassa loppuun, ilman huolta tulevista uudistuksista.”

Alkuhaasteista huolimatta myös opiskelijat saavat äänensä kuuluviin

Vaikka ajatukset uudesta koulutusohjelmasta ovatkin Karsikon mukaan pääosin myönteisiä, muutokset nostavat esiin myös jonkun verran kysymyksiä nykyisille opiskelijoille.

“Huolia on ollut ainakin sen kannalta, jos koulutusohjelman nimi vaihtuu ja siitä tehdään erilainen, niin miten nykyiset kasvatuspsykologian opiskelijat tunnistetaan työelämäkentällä?” 

Nykyään kasvatuspsykologiasta valmistuneet sijoittuvat työelämässä hyvin erilaisiin tehtäviin. Varsinaiseksi psykologiksi kasvatuspsykologian ohjelma ei valmista. Mahdollisia työnimikkeitä ovat esimerkiksi koulutussuunnittelija, henkilöstöasiantuntija, projektipäällikkö ja asiantuntija.

Oppimistieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuville taas työelämään sijoittuminen on vielä auki.

Karsikko kertoo, että Motiva on tällä hetkellä tyytyväinen yhteistyöhön uusien koulutusohjelmien järjestäjien kanssa.

“Aluksi päätökset tehtiin aika nopeaa ja informointi oli meille alkuvuodesta heikkoa. Nyt kun varmistui, että uusi koulutusohjelma tulee, sen jälkeen henkilökunnan puolelta on oltu meihin hyvin aktiivisesti yhteydessä ja me olemme päässeet vaikuttamaan asioihin.”

Nykyiset kasvatuspsykologian opiskelijat odottavat, että uusi oppimistieteiden koulutusohjelma lisää osaamista ja parantaa opiskelemisen mahdollisuuksia.

”Jos näitä muutoksia tapahtuu, toivotaan että ne olisivat parempaan suuntaan. Koulutusohjelmaa laajennetaan, kehitetään ja uudistetaan, eikä viedä osaamista ja resursseja pois”, Karsikko sanoo.

Julkaistu 9.6.2021

Ilona Rytkönen

Informaatiotutkimuksen opiskelija, joka on kiinnostunut myös digitaalisista ihmistieteistä ja kirjallisuudesta. Pitää kirjallisuuden lisäksi kuvataiteesta ja videopeleistä.

Lue seuraavaksi

OYY:n uusi yhteisöasiantuntija Viljami Viinikka haluaa yhtenäisen yliopistoyhteisön

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.1.2023

Oulun ylioppilaslehti hakee toimitusharjoittelijoita – hae paikkoja 15.1. mennessä!

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.12.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821