Pitäisikö jäsenmaksua nostaa, millaista yhteistyötä OSAKOn kanssa tulisi tehdä? – Kysyimme ehdolla olevilta ryhmiltä kannat seitsemään kysymykseen

In English Taas saa äänestää! Ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa, nimittäin. Kahdessatoista Suomen ylioppilaskunnassa valitaan taas tänä syksynä edustajat ylioppilaskunnan korkeimpiin päättäviin elimiin, eli edustajistoihin. Oulussa edustajistoon valitaan 37 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Äänestys käynnistyi Oulussa perjantaina 1. marraskuuta kello 9. Sähköisessä vaalijärjestelmässä oli heti perjantaiaamuna ongelmia, sillä järjestelmä ei parin tunnin ajan näyttänyt ehdolla olevien ryhmien nimiä. […]

In English

Taas saa äänestää! Ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa, nimittäin.

Kahdessatoista Suomen ylioppilaskunnassa valitaan taas tänä syksynä edustajat ylioppilaskunnan korkeimpiin päättäviin elimiin, eli edustajistoihin. Oulussa edustajistoon valitaan 37 jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Äänestys käynnistyi Oulussa perjantaina 1. marraskuuta kello 9. Sähköisessä vaalijärjestelmässä oli heti perjantaiaamuna ongelmia, sillä järjestelmä ei parin tunnin ajan näyttänyt ehdolla olevien ryhmien nimiä. Ehdokkaiden nimet ja numerot olivat oikein. Ongelma oli sekä suomenkielisessä että englanninkielisessä järjestelmässä. Lue lisää jutustamme.

Päättyvällä kaudella OYY:n 37-henkisen edustajiston suurin ryhmä on ollut Tekniikan ja talouden vaalirengas (TeTa), jolla on ollut nyt 13 edustajaa. Muut ryhmät kokojärjestyksessä ovat Humanistien ja kasvatustieteilijöiden vaalirengas (HuKa, 9 edustajaa), Kontinkankaan vaaliliitto (KoVa, 5 edustajaa), Tieteellisten vaaliliitto (5 edustajaa), Keskustaopiskelijoiden ja sitoutumattomien vaaliliitto (3 edustajaa) ja Akateemiset perussuomalaiset (1 edustaja) ja Vihreä vaaliliitto (1 edustaja).

Oulun ylioppilaslehti esitti ehdolla oleville ryhmille seitsemän kysymystä koskien OYY:n toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Saimme vastaukset kaikilta ryhmiltä Oulun Akateemisten Perussuomalaisten vaaliliittoa lukuunottamatta.

Ryhmät ovat vastauksissa aakkosjärjestyksessä. Ryhmien toimittamia vastauksia ei ole muokattu kirjoitusvirheiden korjaamista ja lyhenteiden avaamista lukuun ottamatta.

 

1. Esitelkää ryhmänne lyhyesti. Keitä olette, kenen asiaa ajatte, kuinka montaa paikkaa haette vaaleissa ja millä vaaliteemoilla?

2. Mikä on mielestänne ylioppilaskunnan tärkein tehtävä?

3. Mihin asioihin haluatte tulevalla kaksivuotiskaudella erityisesti vaikuttaa? Mainitkaa ainakin kaksi konkreettista tavoitetta. 

4. Millaisiin asioihin ylioppilaskunta voi mielestänne ottaa kantaa? Mihin taas ei?

5. Valtaosa Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) toiminnoista muuttaa Linnanmaalle vuonna 2020. Millaista yhteistyötä OYY:n tulisi tehdä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn kanssa?

6. Onko OYY:n jäsenmaksussa (nyt 57 euroa, yhdessä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n osuuden kanssa 114 euroa) mielestänne muutettavaa? Näettekö maksussa korotuspainetta, tarvetta sen laskemiseen, vai onko maksun määrä säilytettävä ennallaan?

7. OYY:n poliittista linjaa määrittävässä linjapaperissa todetaan, että OYY:n tulee varautua mahdolliseen automaatiojäsenyydestä luopumiseen. Linjapaperin mukaan ylioppilaskunnille varataan muutosta varten riittävän pitkä siirtymäaika, ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen tulisi varautua taloudellisesti myös ennen siirtymäaikaa. Millaisia toimia tämä mielestänne vaatii?

 

Keskustaopiskelijoiden ja sitoutumattomien vaaliliitto

1. Olemme Oulun Keskustaopiskelijat ja sitoutumattomat (KEXI). Meillä on 17 aivan timanttista ehdokasta laajasti yliopiston eri tiedekunnista. Tavoitteena on kasvattaa paikkamäärää ja jatkaa järkevää edunvalvontaa edustajistossa. Vaaliteemamme liittyvät yliopiston tilojen viihtyvyyteen ja riittävyyteen, opiskelijoiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä OYY:n kestävään talouden hallintaan.

2. Opiskelijoiden edunvalvonta.

3. Yliopiston suuntaan on tehtävä edunvalvontatyötä omaopettajajärjestelmän kehittämisessä. Opintojen on joustettava opiskelijan elämäntilanteen mukaan. Korkeakoululiikunta ja mielenterveyspalvelut tarvitsevat lisäresursseja. Oulun ammattikorkeakoulun muuttaessa Linnanmaan kampukselle on huolehdittava viihtyisien ja turvallisten opiskelutilojen riittävyydestä sekä lounasravintoloiden sujuvuudesta. OYY:n on oltava näkyvä myös Kontinkankaalla niin jäsenpalveluiden lähisaatavuuden, kuin edunvalvonnan osalla. Ruokailuruuhkia pitäisi pystyä purkamaan myös Kontinkankaan kampuksella.

4. Ylioppilaskunta voi ottaa kantaa opiskelijoihin liittyviin asioihin. Muihin asioihin liittyen ylioppilaskunnan on pidättäydyttävä ottamasta kantaa.

5. OYY:n ja OSAKOn on jatkossakin oltava omia toimijoita. Kuitenkin opiskelijoiden yhteiset tapahtumat ja yhteinen edunvalvonta ovat toisinaan perusteltuja. 

6. Jäsenmaksua tulisi saada alemmas. OYY:n tulee varautua automaatiojäsenyyden poistumiseen ja kehitettävä taloutta vähemmän jäsenmaksuista riippuvaan suuntaan. YTHS:n osuuden maltilliseen kasvattamiseen Oulun Keskustaopiskelijat ja sitoutumattomat ovat valmiita, mikäli se tarkoittaa lisäpanostuksia opiskelijoiden hyvinvointiin, esimerkiksi mielenterveyspalveluihin.

7. Ylioppilaskunnan taloutta tulee jo nyt tarkastella kriittisesti ja pyrkiä saamaan se vakaaksi ja kevyemmäksi. Ylioppilaskunnalla on erilaisia omistuksia, kuten Uniresta, ja sijoituksia, ja näiden suhteen on harjoitettava  rohkeaa ja vahvaa omistajaohjausta, jotta omistukset hyödyttävät opiskelijoita mahdollisimman paljon. Uutta liiketoimintaa on aloitettava. Yritys- ja yhteistyökoordinaattoriin panostaminen lisää taloudellisia mahdollisuuksia, esimerkiksi tapahtumien tulee olla voitollisia, minkä sponsorit tekevät mahdolliseksi. Tappiollisia tapahtumia ei tule järjestää. Kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistettävä ja sieltä on pyrittävä saamaan taloudellista tukea erilaisiin hankkeisiin.

 

Lääketieteellinen vaaliliitto

1. Lääketieteellinen Vaaliliitto jatkaa edarissa KoVa:n jalanjäljissä, eli haluamme ajaa Kontinkankaan ja lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden etua. Vaaliteemojamme ovat Kontinkankaan palvelut, vastuullinen taloudenpito ja ylioppilaskuntien vapaaehtoinen jäsenyys.

2. Tärkein tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta.

3. Kontinkankaalle on YTHS-uudistuksen yhteydessä saatava oma toimipiste. Vapaaehtoisen jäsenyyden toteutumista on lobattava aiempaa voimakkaammin.

4. Kannan ottaminen on aina oltava harkittua pakkojäsenyyden vuoksi. Toisaalta opiskelijoita koskettavia asioita ei aina yksiselitteisesti voi rajata. Loppujen lopuksi päätös mihin voidaan ottaa kantaa ja mihin ei on edarin päätettävissä.

5. Avajaistapahtuma on luonteva aloitus. Yhteiskampukselta löytyy varmasti monia yhteisiä tiloihin ja kaupunkirakenteeseen liittyviä edunvalvontatavoitteita, joita on hyödyllistä ajaa yhdessä. OYY ja OSAKO voisivat fasillitoida myös yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun ainejärjestöjen kesken.

6. Maksua ei saa nostaa entisestään, vaan mieluiten viime kauden korotus täytyy perua. Pitkällä aikajänteellä maksua tulee laskea vastaamaan sitä tasoa, jonka jäsenet olisivat vapaaehtoisen jäsenyyden astuessa voimaan valmiita maksamaan OYY:n palveluista.

7. Keinoja on monia, eikä mitään tule jättää käyttämättä. Lakisääteisten tehtävien ja edunvalvonnan turvaaminen on etusijalla ja näistä täytyy viestiä entistä tavoittavammin. Ylioppilaskunnan jäsenyydellä saataviin asioihin voisi tulevaisuudessa lukeutua esimerkiksi etuajo-oikeus Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOASin asuntoihin, Sporttipassin palveluita ja enemmän paikallisia jäsenetuja. Yritysyhteistyöhön ja mainosmyyntiin tulee panostaa tapahtumissa ja ylioppilaskunnan julkaisuissa. Kaikkia jäsenpalveluita täytyy osata arvioida jatkossa niiden houkuttelevuuden ja jäsenistölle tuotetun hyödyn kannalta.

 

Opiskelevat Kokoomusnuoret -vaaliliitto

1. Olemme Kokoomuksen edustajistovaalilista. Haemme 4 paikkaa vaaleissa. Vaaliteemamme keskittyvät opiskelijoiden ahkeruuden ja mielenterveyden puolustamiselle. Ylioppilaskunnan pitäisi keskittyä opiskelijoiden edunvalvontaan ja vastuulliseen taloudenpitoon.

2. Opiskelijoiden edunvalvonta.

3. OYY:n on ajettava opintotuen korotusta ja pyrittävä saamaan se Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kannaksi. OYY:n on myös keskityttävä erityisen tarkasti opiskelijoiden edunvalvontaan. Ammattikorkeakoulun muutto tulee aiheuttamaan uusia haasteita, joten OYY:n oltava hereillä ettei opiskelijoiden asema heikkene

4. Mielestämme OYY:n tulee ottaa kantaa ainoastaan opiskelijoita koskettaviin asioihin.

5. Tilojen, tapahtumien ja työntekijöiden osalta yhteistyömahdollisuuksia on selvitettävä. Tärkein asia olisi yhdistää voimat edunvalvonnassa.

6. Jäsenmaksua pitäisi laskea. Se voidaan kustantaa leikkaamalla esimerkiksi järjestöavustuksista tai tapahtumakuluista. YTHS-maksun osalta palveluiden laadun on säilyttävä, joten vuosien saatossa inflaation seurauksena maksu tulee nousemaan.

7. Olemme tyytyväisiä OYY:n linjasta pakkojäsenyyden suhteen. Mielestämme on erityisen tärkeää hoitaa taloutta vastuullisesti, jotta taloudellinen vakaus säilyy myös mahdollisella siirtymäajalla.

 

Poikkitieteellinen vaalirengas

1. Olemme POVA eli poikkitieteellinen vaalirengas, ja meihin kuuluvat Humanistinen vaaliliitto, Kasvatustieteellisten alojen vaaliliitto, sekä Shared Voices -vaaliliitto. Porukkamme koostuu eri tieteenalojen opiskelijoista: joukostamme löytyy niin kasvatustieteen, kielten, historian, biologian kuin markkinoinnin opiskelijoita. Kaikkia meitä yhdistää opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen.

2. Opiskelijan hyvän elämän edistäminen. Tämä saavutetaan timanttisen edunvalvonnan kautta.

3. OYY:n jakamien järjestöavustusten lisääminen sekä lisäresurssointi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

4. Ylioppilaskunta voi ottaa kantaa kaikkeen opiskelijoiden elämään liittyvään, kuten vaikka asumiseen ja liikkumiseen. Edustajisto voi sitten päättää, missä opiskelijaelämään liittyvien asioiden raja menee, ja olisiko joihinkin asioihin parempi ottaa kantaa muita reittejä pitkin.

5. Koska olemme saman katon alla, on järkevää ja molempia osapuolia hyödyttävää tehdä yhteistyötä, kunhan tämä yhteistyö on selkeästi määritelty ja molemmat osapuolet hyväksyvät ja sitoutuvat siihen. Yhtenä esimerkkinä on väläytelty yhteistä tapahtumatuottajaa, ja tämähän olisi ehkä ihan fiksua, jos lukuvuoden avajaistapahtuma on yhteinen.

6. Edellisen jäsenmaksun maltillisen noston myötä ylioppilaskunnan talous on aika hyvin tasapainossa, joten tällä hetkellä paineita nostamiseen tai laskemiseen ei juuri ole. 114 euroa on iso raha monelle opiskelijalle, joten jäsenmaksu on hyvä pitää korkeintaan siinä.

7. Opiskelijoiden tulisi olla tietoisempia OYY:n jäsenyyden hyödyistä, joten ylioppilaskunnan täytyy aina välillä keskittyä ”itsensä myymiseen”. Automaatiojäsenyyden aikanakin OYY:n tulee tietysti pyrkiä olemaan mahdollisimman houkutteleva, että opiskelijat kokevat halua kuulua siihen ja kokevat saavansa rahoilleen vastinetta. OYY:n sijoitusvarallisuuden ollessa aika pientä, radikaalit muutokset toimintaympäristössä vaarantaisivat edunvalvonnan toimivuuden, joten vaihtoehtoisia tulonlähteitä tarvitaan, ja näitä onkin viimeisen noin vuoden aikana ideoitu. Kannatamme automaatiojäsenyyttä. Vapaaehtoisen jäsenyyden myötä näemme ongelmaksi muun muassa ns. vapaamatkustajat, joten tulisi määritellä tarkoin, ketkä jäsenyydestä hyötyvät.

 

Solidaarinen vaalirengas

1. Solidaarisessa vaalirenkaassa on mukana sekä Vasemmisto-opiskelijoiden että Vihreiden vaaliliitot. Olemme siis punavihreisiin arvoihin sitoutuneita ehdokkaita eri opintoaloilta. Meille tärkeitä teemoja ovat opiskelijoiden hyvinvointi, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, kestävä kehitys kampuksella ja toimiva yhteiskampus Oamkin muuton myötä. Haemme edustajistovaaleissa renkaalle kahta paikkaa.

2. OYY:n, kuten muidenkin ylioppilaskuntien, tarkoituksena on yliopistolain mukaan toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Lisäksi ylioppilaskunta osallistuu yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen sekä nimeää hallinnon opiskelijaedustajat yliopiston päätöksentekoelimiin. Näistä tehtävistä näemme ylioppilaskunnan tärkeimmäksi tehtäväksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. 

3. Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät teemat ovat keskeisimpiä ensi vaalikaudella. Tähän liittyy oikeastaan kaikki opiskelijoita koskevat päätökset opintotuesta sujuviin opintoihin, kurssien suoritusmahdollisuuksiin ja mielenterveyspalveluihin. OYY:n piirissä toimivilla järjestöillä on merkittävä rooli yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäjänä ja yliopistoyhteisöön kiinnittymisessä. Siksi näemme tarpeellisena, että OYY tukee järjestöjä enemmän rahallisesti ja kouluttamalla toimijoita. OYY:n piirissä toimivat elinvoimaiset järjestöt hyödyttävät sekä opiskelijoita hyvinvointina että ylioppilaskuntaa vaikuttavana yhteisönä.

4. OYY voi ottaa hyvin laajastikin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, koska on vain harvoja asioita, jotka eivät koskettaisi opiskelijoita. Jokainen ylioppilaskunnan kanta on kompromissi ja ne ovat päätetty demokraattisesti valitussa edustajistossa. Jos pitää miettiä, mihin OYY ei voi ottaa kantaa, niin esimerksi ei pelkästään ammattikorkeakouluopiskelijoita koskeviin asioihin, sillä heillä on sitä varten omat järjestönsä, paikallisesti OSAKO ja valtakunnallisesti Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK).

5. Yhteistyötä voidaan tehdä kaikessa mahdollisessa, missä se koetaan molemmissa yhteisöissä mielekkääksi. Yhteinen avajaistapahtuma ja vaikuttaminen kampusasioissa, paikallisesti Oulun kaupunkiin ja valtakunnallisesti eduskuntaan voisivat olla esimerkkejä olemassa olevasta ja tulevasta yhteistyöstä. 

6. Yleisen kustannuskehityksen (inflaatio) takia myös OYY:n menot kasvavat koko ajan. Siinä mielessä jäsenmaksussa on aina tietty korotuspaine taustalla. Jos jäsenmaksua ei tietyin väliajoin koroteta, niin toiminnasta pitää karsia tai löytää muita keinoja rahoittaa toimintaa. OYY:n jäsenmaksuosuuden kehitys on pysynyt maltillisena viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka jäsenmäärä on tippunut rajusti yliopiston passiivirekisterin käyttöönoton myötä.  

7. Ylioppilaskunnan jäsenpalveluiden vahvistamista ja kehittämistä. Ylioppilaskunta tarvitsee osaavia ihmisiä työntekijöiksi ja hallitukseen tulevina vuosina, jotka voivat kehittää jäsenpalveluita, koulutuksia ja tapahtumia, siten että jokainen jäsen kokee ylioppilaskunnan omakseen. Jos automaatiojäsenyydestä luovutaan, tapahtumilla on keskeinen rooli yhteisöllisyyden rakentajana, jäsenhankinnassa ja näkyvyydessä opiskelijoille. Voittoa tuottavilla tapahtumilla voidaan turvata paremmin rahoitus myös opiskelijoiden laadukasta edunvalvontaa varten. Järjestöt ja opiskelijaedustajien verkosto ovat elintärkeitä ylioppilaskunnan vaikuttavuuden kannalta, joten myös näihin tarvitaan suunnitelmallista kehitystyötä ja rahallisia panostuksia. Lisäksi ylioppilaskunnan sijoitusomaisuuden määrää pitää kasvattaa suunnitelmallisesti.

 

Tekniikan ja Talouden vaalirengas

1. TeTa eli Tekniikan ja Talouden ryhmä on poliittisesti sitoutumaton, heterogeeninen edustajistoryhmä, koostuen teekkareista ja kyltereistä. Rakennamme järjen ääntä kuunnellen paremmin toimivaa ylioppilaskuntaa kaikille opiskelijoille, riippumatta nimestämme tai edaattoriemme taustoista. TeTa soveltaa nk. ryhmäkuria hyvin harvoin, ja meillä jokainen voi olla vapaasti omaa mieltään eri asioista. Haluamme vähintään säilyttää nykyisen paikkamäärän (13) edustajistossa ja realistisena pidämme myös yhden paikkamäärän lisäystä.

2. Edunvalvonta! Opiskelijoiden päivittäiseen elämään kampuksella ja kaupungissa vaikuttaminen.

3. Oamkin muuton myötä tilat tulee olemaan kaikissa eri muodoissa (ruokailu, opiskelu, parkkipaikat, bussit) entistä enemmän kortilla. OYY:n tulee vaikuttaa siihen, että jokainen pääsee matkustamaan yliopistolle, syömään lounasaikana ja että itsenäiseen opiskeluun soveltuvia tiloja on riittävästi. OYY:n tulisi vaikuttaa myös koulutuksen laatuun ja luennoitsijoiden pedagogiseen osaamiseen. Esimerkiksi voisi vaikuttaa siihen, että yliopisto järjestäisi pari pakollista kurssia luennoitsijoille pedagogisista taidoista.

4. Kirkkaimpana mielessä tulisi pitää opiskelijoiden edunvalvontaan ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. OYY:n ei ole mielekästä kategorisesti rajata keskustelu- tai kannanottoaiheita pois, jotta emme itse rajoita omaa mahdollisuuttamme ajaa erilaisia asioita. Joka tapauksessa, pakkojäsenyyden ollessa voimassa, keskustelunavaukset tulee harkita tarkoin, sillä periaatteella, että selkeästi suurin osa ylioppilaskunnan jäsenistä pystyy seisomaan niiden avausten takana. Vahvasti mielipiteitä opiskelijoiden keskuudessa jakavia aiheita tulee välttää.

5. Pre-Analia 2020! Vulcanalian ja Preludin yhdistäminen (kenties paremman nimen alle), samoin muut OYY:n ja OSAKOn yhteiset tapahtumat voisi olla luonteva, matalan kynnyksen paikka käynnistää läheisempää yhteistyötä! Hallintopuolen toiminnoista ja edunvalvonnasta voi alkaa etsiä yhtymäkohtia joissa tehtäisiin yhteistyötä, mikäli se on lainsäädännöllisesti mahdollista erilaisista organisaatioista johtuen.

6. Kun jäsenmaksua historiassa on nostettu, sitä hyvin harvoin on saatu enää laskemaan. Emme voi joka vuosi keksiä uusia menoja, jotka rahoitetaan opiskelijoiden jäsenmaksua korottamalla. Jäsenmaksu voidaan tässä tilanteessa pitää ennallaan, kun samalla tulee varautua pakkojäsenyyden ja jäsenmaksutulojen laskuun.

7. Olennaista on pitää huoli siitä, että jokainen opiskelija haluaa kuulua ylioppilaskuntaan, vaikka se olisi vapaaehtoista.  Jokaista OYY:n toimintoa tulee kuitenkin uskaltaa tarkastella avoimen kriittisesti ja rakenteita organisaatiossa voidaan tarvittaessa muuttaa.
Haluamme määritellä uudessa edustajistossa suuret linjat näihin kysymyksiin, jotta varautuminen on johdonmukaista:

1. Mitkä ovat OYY:n ydintehtävät, jotka ovat tärkeimpiä toteuttaa?

2. Kuinka suuren positiivisen tuloksen haluamme vuosittain ennen pakkojäsenyyden poistoa? Onko kassavirtaa saatavilla muualta kuin jäsenmaksuista?

3. Mitä tehtävien toteuttamiseen parhaalla mahdollisella tavalla tällä annetulla budjetilla vaaditaan?

 

Tieteellisten vaaliliitto

1.  Me‌ ‌olemme‌ ‌Tieteelliset,‌ ‌puoluepoliittisesti‌ ‌sitoutumaton‌ ‌vaaliliitto.‌ ‌Edustamme‌ ‌luonnontieteiden‌ ‌opiskelijoita‌ ‌ja‌ ‌ajamme‌ ‌erityisesti‌ ‌heidän‌ ‌asiaansa‌ ‌edustajistossa.‌ ‌Pyrimme‌ ‌kasvattamaan‌ ‌paikkamääräämme‌ ‌viidestä.‌ ‌Kantavat‌ ‌vaaliteemamme‌ ‌ovat‌ ‌luonnontieteilijöiden‌ ‌edunvalvonnan‌ ‌takaaminen‌ ‌sekä‌ ‌opiskelijoiden‌ ‌yhdenvertaisuus.‌ ‌

2. Ylioppilaskunnan‌ ‌on‌ ‌pidettävä‌ ‌huolta‌ ‌siitä,‌ ‌että‌ ‌mahdollisuudet‌ ‌opiskeluun‌ ‌ovat‌ ‌jo‌ ‌peruslähtökohtien‌ ‌osalta‌ ‌laadukkaat,‌ ‌esimerkiksi‌ ‌tilojen‌ ‌ja‌ ‌välineiden‌ ‌osalta.‌ ‌
Opiskelijoiden‌ ‌hyvinvoinnista‌ ‌on‌ ‌pidettävä‌ ‌huolta‌ ‌tehokkaan‌ ‌edunvalvonnan‌ ‌kautta,‌ ‌esimerkiksi‌ ‌mielenterveyspalveluja‌ ‌lobbaamalla‌ ‌ja‌ ‌varmistamalla,‌ ‌että‌ ‌edustamiemme‌ ‌alojen‌ ‌hallinnon‌ ‌opiskelijaedustajat‌ ‌ovat‌ ‌hyvin‌ ‌tehtäviensä‌ ‌tasalla.‌ ‌ ‌

3. Haluamme‌ ‌varmistaa,‌ ‌että‌ ‌ylioppilaskunta‌ ‌on‌ ‌mukana‌ ‌vaikuttamassa‌ ‌siihen,‌ ‌että‌ ‌luonnontieteellisten‌ ‌alojen‌ ‌koulutusta‌ ‌viedään‌ ‌siihen‌ ‌suuntaan,‌ ‌että‌ ‌koulutuksen‌ ‌ja‌ ‌tutkimuksen‌ ‌laatu‌ ‌ei‌ ‌kärsi‌ ‌yliopistojen‌ ‌rahoitusmallin‌ ‌muutoksesta.‌ ‌Lisäksi‌ ‌haluamme,‌ ‌että‌ ‌OYY‌ ‌on‌ ‌mukana‌ ‌varmistamassa‌ ‌jokaiselle‌ ‌alalla‌ ‌riittävän‌ ‌uraohjauksen.‌ ‌ ‌
‌Yksi‌ ‌polttava‌ ‌teema‌ ‌on‌ ‌myös‌ ‌Oamkin‌ ‌muutto‌ ‌Linnanmaalle‌ ‌ja‌ ‌tuleva‌ ‌yhteistyö‌ ‌OSAKOn kanssa.‌ ‌Tieteellisten‌ ‌pyrkimyksenä‌ ‌on,‌ ‌että‌ ‌yhteistyö‌ ‌palvelee‌ ‌molempia‌ ‌järjestöjä‌ ‌ja‌ ‌
niiden‌ ‌jäsenistöä‌ ‌parhaalla‌ ‌mahdollisella‌ ‌tavalla.‌ ‌ ‌

4. OYY‌ ‌voi‌ ‌ottaa‌ ‌kantaa‌ ‌asioihin,‌ ‌joista‌ ‌edustajisto‌ ‌on‌ ‌päättänyt‌ ‌linjata.‌ ‌Erityisesti‌ ‌ylioppilaskunta‌ ‌voi‌ ‌ottaa‌ ‌kantaa‌ ‌sellaisiin‌ ‌asioihin,‌ ‌jotka‌ ‌koskettavat‌ ‌suoraan‌ ‌opiskelijan‌ ‌hyvää‌ ‌elämää.‌ ‌Näissä‌ ‌kannanotoissa‌ ‌tulee‌ ‌kuitenkin‌ ‌käyttää‌ ‌harkintaa,‌ ‌jotta‌ ‌ne‌ ‌eivät‌ ‌leimaa‌ ‌jäsenistöä‌ ‌poliittisesti‌ ‌tai‌ ‌aatteellisesti.‌ ‌

5. Tehokas‌ ‌yhteistyön‌ ‌keino‌ ‌olisi‌ ‌mielestämme‌ ‌yhteiset‌ ‌henkilöstöresurssit.‌ ‌Esimerkiksi‌ ‌yhteinen‌ ‌tapahtumatuottaja‌ ‌ja‌ ‌edunvalvonta-asiantuntijoiden‌ ‌resurssien‌ ‌yhdistäminen‌ ‌ovat‌ ‌
keinoja,‌ ‌joilla‌ ‌voidaan‌ ‌saada‌ ‌myös‌ ‌taloudellisia‌ ‌etuja,‌ ‌palveluiden‌ ‌laadun‌ ‌kärsimättä.‌ ‌ ‌

6. Jäsenmaksun‌ ‌venkslaamisen‌ ‌sijaan‌ ‌mielestämme‌ ‌tärkeämpää‌ ‌olisi‌ ‌keskittyä‌ ‌tehokkaaseen‌ ‌ja‌ ‌järkevään‌ ‌rahankäyttöön,‌ ‌jolloin‌ ‌opiskelijoiden‌ ‌saama‌ ‌hyöty‌ ‌jäsenmaksulle‌ ‌olisi‌ ‌suurin‌ ‌mahdollinen.‌ ‌ ‌

7. OYY:lle‌ ‌on‌ ‌valmisteltu‌ ‌vuoden‌ ‌2019‌ ‌aikana‌ ‌taloudellinen‌ ‌varautumissuunnitelma,‌ ‌johon‌ ‌on‌ ‌listattu‌ ‌keinoja,‌ ‌joilla‌ ‌ylioppilaskunta‌ ‌pystyy‌ ‌varautumaan‌ ‌vapaaehtoisjäsenyyteen.‌ ‌
Mielestämme‌ ‌ylioppilaskunnan‌ ‌tulee‌ ‌noudattaa‌ ‌varautumissuunnitelmassa‌ ‌esitettyjä‌ ‌keinoja‌ ‌ja‌ ‌tätä‌ ‌kautta‌ ‌varautua‌ ‌jäsenmäärän‌ ‌laskuun‌ ‌tulevaisuudessa.‌ ‌Tieteelliset‌ ‌seisoo‌ ‌siis‌ ‌
valmistellun‌ ‌suunnitelman‌ ‌takana.‌ ‌

 

OYY:n edustajistovaalien sähköinen äänestys alkoi perjantaina 1. marraskuuta kello 9 ja päättyy 6. marraskuuta kello 16. Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Oulun yliopistoon 2. lokakuuta mennessä läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Ehdokaslistaus löytyy OYY:n sivuilta ja vaalikone tämän linkin takaaÄänestämään pääsee osoitteessa vaalit.oyy.fi.

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: