Oulun yliopisto otti kantaa Mannerheimin kuvaa koskevaan kohuun

Ajankohtaista  | 

Teksti Anni Hyypiö

Oulun yliopisto on julkaissut verkkosivuillaan ja intranetissä Notiossa kannanoton keskusteluun Carl Gustaf Emil Mannerheimin kuvan poistamisesta.

Valtakunnan uutiskynnyksen rikkonut myrsky käynnistyi sähköposteista. Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen lähetti 19.11. kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden ja henkilökunnan sähköpostilistalle viestin, jossa toivoi järjestöjen kiltahuoneella olevan Mannerheimin kuvan poistamista ja fuksipassiin kuuluneen tehtävän (selfien ottaminen kuvan kanssa) lopettamista.

Oulun Luokanopettajaopiskelijat (OLO) vastasi Puuroselle poistavansa kuvan kiltahuoneelta ja lopettavansa fuksipassitehtävän. Tila on kaikkien kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhteinen, fuksipassitehtävä OLOn oma.

Tiistain ja keskiviikon aikana aiheesta kirjoitettiin lukuisia lehtijuttuja ja keskusteltiin vilkkaasti somessa. Oulun ylioppilaslehti kirjoitti aiheesta keskiviikkona 20.11.

Kannanotossaan yliopisto toteaa olevan tärkeää, että ”yhteisössämme vallitsee laaja ajattelun- ja sananvapaus”. Tämä vapaus koskee niin tutkimuksen tekemistä, opiskelijoiden toimintaa kuin erilaisia mielipiteitä.

”Vapauteen liittyy aina vastuu, mitä myös yliopiston arvoissa korostetaan”, kannanotossa todetaan.

Kannanotossa todetaan myös, että koska professorit ovat valta-asemassa opiskelijoihin nähden, heidän tulee käyttää erityistä harkintaa omien näkemystensä esittämisessä opiskelijoiden toiminnasta.

”Emme kannusta laajojen sähköpostilistojen käyttöön mielipiteellisissä asioissa. Tähän on esillä olleen tapauksen johdosta kasvatustieteiden tiedekunnassa jo puututtu. Opiskelijoitamme – jotka ovat täysi-ikäisiä, osaavia ja vastuuntuntoisia toimijoita – kannustamme itsenäiseen ajatteluun ja myös rohkeuteen suhteessa henkilöstöön”, kannanotossa todetaan.

”Samalla tapaus toimii muistutuksena, että yliopistoyhteisössä on paljon erilaisia maailmankatsomuksia, joiden välinen kunnioitus kuuluu kaikkiin ihmisyhteisöihin ja aivan erityisesti koulutuksen ja kasvatuksen yhteisöihin. Opettajuuteen liittyy opettajan oma persoona ja asiantuntijuus, mikä on rikkaus, sillä opiskelijoitamme kouluttaa suuri, moniääninen ja kansainvälinen joukko eri alojen asiantuntijoita. Jokaisella on vapaus omaan arvomaailmaansa, mutta opetustyössä opettajan tulee sitoutua vastuullisuuteen ja hyvään ammatilliseen toimintatapaan.”

Kannanotto päättyy toteamukseen siitä, että mikäli yliopistossa kohdataan epäasialliseksi koettua toimintaa tai epäasiallisia opetussisältöjä, asiasta tulee olla yhteydessä dekaaniin, hallintojohtajaan tai ylioppilaskunnan asiantuntijoihin.

Julkaistu 21.11.2019

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

OYY’s new community specialist Viljami Viinikka wants to unify the university community

Tuuli Heikura

Ihmiset

23.1.2023

OYY:n uusi yhteisöasiantuntija Viljami Viinikka haluaa yhtenäisen yliopistoyhteisön

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.1.2023

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821