Ateriatuki nousee – halvempaa opiskelijaruokaa 2021

Opiskelijalounas maksaa jatkossa enintään 2,70 euroa. Muutos tulee voimaan 2021 alussa.

In English.

Valtiovarainministeriö päätti budjettineuvotteluissaan 16.9., että opiskelija-aterian hinnan korotusta kompensoidaan ateriatuen nostamisella 1,94 eurosta 2,30 euroon. Vuoden 2021 alusta opiskelijalounaan hinta siis laskee 3,06 eurosta 2,70 euroon. Opiskelijaravintoloiden hinnat nousivat 1. elokuuta alkaen ravintoloiden lisääntyneiden raaka-ainekustannusten vuoksi.

Kaikki opiskelijaravintolat ja -ravintolaketjut eivät ole nostaneet opiskelijahintojaan enimmäishintojen mukaan. Ravintoloiden saamien rahoitusten käyttö on ravintolakohtaista, joten kaikki eivät käytä yhteen opiskelija-ateriaan enimmäishintaa eli viittä euroa. 

Oulun yliopistossa sekä Juveneksen että Unirestan opiskelijaravintolat nostivat hintojaan 3,06 euroon. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijat maksoivat ateriastaan ennen valtioneuvoston uutta asetusta 1,11 euroa, josta hinta on noussut asetuksen ja Linnanmaalle muuton myötä lähes kaksi euroa.

Ensimmäinen ateriatuki luotiin vuonna 1979, kun Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä (YTHS) tahdottiin turvata opiskelijoille yksi lämmin ateria päivässä. Ammattikorkeakoulut astuivat ateriatuen piiriin vuonna 1996.

Vuodesta 2012 lähtien opiskelijat ovat maksaneet lounaastaan 2,60 euroa. Vuosien saatossa opiskelijaravintoloiden hinnat ovat vaihdelleet lounaiden enimmäishintojen mukaan. Enimmäishinnat määrittelevät, kuinka paljon voidaan käyttää rahaa yhden annoksen raaka-aineisiin. Vuonna 2011 lounaan hinta oli 2,50 euroa, ja vuodesta 2003 vuoteen 2007 opiskelijalounas maksoi 2,55 euroa. Enimmäishinnat ovat nousseet muutamien vuosien sisällä keskimäärin 20–30 senttiä. Suurin nousu, 46 senttiä on tapahtunut tänä vuonna.

Ateriatuen korottamista on ajanut muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), joka julkaisi kannanoton valtion antaman talousarvioesityksen jälkeen. Kannanotossa kiitellään valtion tekemiä toimia ateriatuen nostamiseksi, mutta vaaditaan korotusta myös opintorahaan.

Jatkossa opiskelijalounas maksaa enintään 2,70 euroa. Elokuun korotusten jälkeen hinta ei laske takaisin aiemmalle tasolle, vaan opiskelijalounas on hinnaltaan 3,06 vuoden loppuun saakka ja ensi vuoden alusta yhä 10 senttiä kalliimpi kuin ennen vuoden 2020 korotuksia.

Anna-Sofia Tastula

Maisterivaiheen kirjallisuuden opiskelija ja syksyn toimittajaharjoittelija. Lapsenmielinen noolikontti, joka on kiinnostunut kuolemasta, kirjallisuudesta ja kuolemasta kirjallisuudessa.

Lue lisää: