Opintotuesta vastaava ministeri Terho käynnistää selvityksen opintotuen tulorajoista

Teksti Anni Hyypiö

Opintotuesta vastaava ministeri Sampo Terho (sin.) käynnistää selvityksen opintotuen tulorajoista, opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa.

Selvityksen laatii Palkansaajien tutkimuslaitos ja sen on määrä valmistua joulukuussa.

Nykytilanteessa opiskelijan omat tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija voi vuodessa nostaa opintotukea. Vuositulorajan seuraaminen ja noudattaminen on opiskelijan omalla vastuulla.

Tuloseuranta tehdään jälkikäteen verotuksen valmistuttua, jolloin Kela perii liikaa saadun opintotuen takaisin 7,5 prosentilla korotettuna, jos opiskelija ei ole itse palauttanut vapaaehtoisesti tukea.

Palkansaajien tutkimuslaitos laatii ministeri Terhon toimeksiannosta selvityksen opintotuen tulorajojen vaikutuksesta työntarjontaan.

”Käynnistämälläni selvityksellä tutkitaan opintotuen tulorahojen poistamisen tai nostamisen vaikutuksia. Opiskelijoiden tulee saada arvokasta työkokemusta opintojen ohella, mutta opintotuen tulorajat koetaan liian rajoittavina. Siksi on oleellista, että julkisen keskustelun ja tulevaisuuden päätöksenteon tueksi saadaan tutkimustietoa”, ministeri Terho sanoo ministeriön tiedotteessa.

Ministeri Terho tiedotti selvityksen aloittamisesta jo aiemmin tänä keväänäHelsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa (23.2.) hän totesi, että ”ajatus tulorajojen poistamisesta on minulle henkilökohtaisesti mieluinen. Kun nuorta kannustetaan esimerkiksi työn tekemiseen tai yrittämiseen jo opintojensa aikana, hän saa arvokasta työkokemusta, josta on suurta hyötyä nuorelle valmistumisen jälkeen.”

Keskeisenä menetelmänä tutkimuksessa on hyödyntää aiemmin muodostettua mikrosimulointimallia, jonka avulla selvitetään, miten opiskelijat ansaintapäätöksissään reagoisivat erilaisiin muutoksiin opintotuen säännöissä. Mikrosimulointimallilla lasketaan eri politiikkareformien vaikutukset opiskelijoiden tulojakaumaan ja vaikutukset opiskelijoiden työnteon kannustimiin.

Raportin on määrä olla valmis 21.12.2018. Tiedotteen mukaan raportista saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää päätöksenteon tukena arvioitaessa mahdollisia muutoksia opintotuen tulorajoihin.

Julkaistu 19.9.2018

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja ja tiedeviestinnän opiskelija. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

Yliopiston hallitus päätti: kiinteistöstrategian selvitystyö aloitetaan, kolme skenaariota selvitettävänä

Anni Hyypiö

Uutiset

20.11.2019

OYY: Kiinteistöstrategian selvitystyö ei saa jäädyttää Linnanmaan alueen kehitystä

Anni Hyypiö

Uutiset

19.11.2019

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821