Kela: Opintojen edistymisen seuranta muuttuu

Ajankohtaista  | 

Teksti Anni Hyypiö

Korkeakouluopintojen edistymisen seuranta muuttuu, tiedottaa Kela.

Jatkossa seuranta koskee koko opiskeluaikaa, ja siinä huomioidaan kaikki korkeakouluopinnot. Lisäksi seurannan piiriin tulevat myös keskeytyneiden opintojen suoritukset ja tukikuukaudet.

Kela tarkistaa vuosittain lokakuussa, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Ensi lokakuussa tehtävä seuranta koskee lukuvuotta 1.8.2017–31.7.2018 ja koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Kelan seurannassa tarkastellaan edeltävän lukuvuoden tai tarvittaessa koko opiskeluajan keskimääräistä opintopistemäärää. Opinnot ovat edenneet tarpeeksi vauhdikkaasti, mikäli opintopisteitä on keskimäärin vähintään viisi per tukikuukausi.

Jotta opiskelija saisi opintotuen, hänen pitää suorittaa jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä. Uutta on se, että tämä vaatimus ei koske lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana opiskelija suorittaa korkeakoulututkinnon. Se ei myöskään koske kevätlukukaudella alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta.

Jos suorituksia ei ole tullut riittävästi, Kela lähettää opiskelijalle selvityspyynnön. Tällöin opiskelija voi kertoa syyt sille, ettei suorituksia ole kertynyt riittävästi. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos opinnot ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä. Mikäli opiskelija tietää, ettei opintosuorituksia kerry riittävästi, hän voi myös perua tai palauttaa opintotukea.

Opiskelijan on oltava tarkkana myös siinä, ettei hänen vuositulorajansa ylity.

Tämän vuoden helmikuussa 34 800 opiskelijaa sai Kelalta päätösehdotuksen vuoden 2016 opintotuen tulovalvonnan takaisinperinnästä. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen ehdotukseen, pyyntö opintotuen takaisinperinnän tarkistamisesta on jätettävä Kelalle viimeistään torstaina 22.3.2018.

Uudelleenkäsittelypyynnössä opiskelija antaa selvityksen opinnoistaan ja siitä, milloin vuoden 2016 tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun.

Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Julkaistu 19.3.2018

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

OYY:n uusi yhteisöasiantuntija Viljami Viinikka haluaa yhtenäisen yliopistoyhteisön

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.1.2023

Oulun ylioppilaslehti hakee toimitusharjoittelijoita – hae paikkoja 15.1. mennessä!

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.12.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821