Oulun ylioppilaslehti 2018.

Dekaanit esittävät yt-neuvotteluita kolmeen Oulun yliopiston tutkimusyksikköön – asiaa käsitellään hallituksen kokouksessa 8.2.

Kasvatustieteiden ja luonnontieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun dekaanit esittävät Oulun yliopiston hallitukselle yt-neuvottelujen käynnistämistä kolmessa tutkimusyksikössä. Hallitus käsittelee asiaa perjantaina 8.2. Jos yt-neuvottelut päätetään käynnistää, ne koskevat 53 työntekijää.

TEKSTI Anni Hyypiö

KUVAT Anni Hyypiö

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja luonnontieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun dekaanit esittävät yliopiston hallitukselle yt-neuvotteluiden käynnistämistä kolmessa tutkimusyksikössä, yliopisto tiedotti torstaina.

Tutkimusyksiköt ovat opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikkö (KTK), tähtitieteen tutkimusyksikkö (LuTK) ja taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö (OyKKK).

Yliopiston mukaan kasvatustieteiden ja luonnontieteellisen tiedekunnan yksiköissä toimenpidesuunnitelmien taustalla on koulutusohjelmien pienet tutkintomäärät ja suhteellinen kalleus. Kauppakorkeakoulun tiedekunnan yksikössä tavoitellaan ”tehokkaampaa resurssien käyttöä”, sanoo yliopiston henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa yt-neuvottelut koskisivat musiikkikasvatuksen, musiikin, soiton ja laulun opetusta toteuttavaa henkilöstöä, yhteensä 14 henkilöä. Henkilöstön vähennystarpeeksi on arvioitu enintään kuusi henkilöä.

Tähtitieteen tutkimusyksikössä neuvottelut koskisivat kahdeksaa henkilöä, eli koko yksikön henkilöstöä. Uudelleenjärjestelyjen ei arvioida johtavan irtisanomisiin, mutta yliopiston mukaan ”harkittavaksi voi tulla määräaikaisten tehtävien päättäminen tai tehtävien uudelleenmäärittely”.

Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä esitetyt yt-neuvottelut koskevat yksikön koko henkilöstöä, 31:tä henkilöä. Henkilöstön vähennystarve olisi yksikössä arviolta enintään kaksi henkilöä. Tavoitteena on ”resurssien tarkoituksenmukaisempi ja joustavampi kohdentaminen”.

Oulun yliopiston hallitus keskusteli musiikkikasvatuksen ja tähtitieteen koulutusten tilanteesta viimeksi kaksi vuotta sitten. Ne säästyivät silloin lakkautuksilta, mutta hallitus velvoitti kokouksessaan yliopiston jatkamaan neuvotteluja muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa alojen koulutusyhteistyöstä.

Keskustelut eivät ole johtaneet tarvittaviin tuloksiin, yliopiston tiedotteessa todetaan.

Musiikkikasvatus kallista toteuttaa

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikkö on yksi kasvatustieteiden tiedekunnan kolmesta tutkimusyksiköstä. Varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan koulutuksen lisäksi yksikössä toimii musiikkikasvatuksen koulutusohjelma, joka on musiikin aineenopettajakoulutusta.

Musiikkikasvatuksen vuosittainen sisäänotto on 20 opiskelijaa. Koulutusohjelmassa on vuosina 2015–2018 valmistunut keskimäärin 10 opiskelijaa.

Yksikössä annettu musiikin koulutus on muuhun taide- ja taitoaineiden koulutukseen verrattuna kallista, yliopisto toteaa.

”Esityksestä voi vetää sen johtopäätöksen, että kyseessä on rasittavan kallis koulutus muihin tiedekunnan koulutuksiin nähden. Koska koulutukseemme kuuluu paljon pienryhmäopetusta ja soitonopetusta, luonnollisesti se on kallista. Musiikinopettajalta kuitenkin vaaditaan monipuolisia musiikillisia taitoja”, sanoo musiikkikasvatuksen koulutuksesta vastaava Petteri Klintrup.

”Henkilökunta on tyrmistynyt esityksestä ja äärimmäisen huolissaan musiikkikasvatuksen tilasta Oulun yliopistossa.”

Kalleus johtuu suuresta yksilö- ja pienryhmäopetuksen osuudesta: yliopiston mukaan musiikin sivuaineessa opetusta annetaan 1140 tuntia, kun kaikissa muissa tiedekunnan sivuaineissa ohjatun kontaktiopetuksen tuntimäärä on 200. Musiikin opintojaksojen korkeimmat yksikköhinnat ovat lähes 20 kertaa niin kalliita kuin tiedekunnan muut opintojaksot.

Klintrupin mukaan yt-esitys tulee vaikeaan saumaan: musiikkikasvatuksen professorihaku on avoinna (”koko talvi on oltu jo ilman professoria”), henkilöstövajaus on ollut ”ankaraa”.

”Kysynkin nyt: onko taidealan koulutusta mahdollista edes toteuttaa samoin kuin muu yliopistokoulutusta, isoilla luennoilla? Vaikka olemme kasvatustieteiden tiedekunnassa, identifioidumme enemmän taidekoulutuksen puolelle.”

Yliopiston tiedotteen mukaan yksikköä koskevan toimenpidesuunnitelman tavoitteena on yhdenmukaistaa musiikkikasvatuksen opetusta tiedekunnan muun opetuksen kanssa, muokata tutkinto-ohjelmien sisältöä tarkoituksenmukaisemmaksi, arvioida tutkimuksen painopisteitä ja lisätä tutkimustoimintaa.

Toimenpidesuunnitelmassa huomioidaan myös ns. siltarahoituksen ja alakohtaisen rahoituksen päättyminen vuoden 2019 lopussa.

Tähtitieteeltä toivotaan ripeämpää valmistumista

Tähtitieteen tutkimusyksikkö osallistuu koulutuksen järjestämiseen luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon johtavassa matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa sekä fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa. Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa.

Tiedotteen mukaan yksikköä koskevan toimenpideohjelman tarkoituksena on tarkastella tähtitieteen asemaa pääaineena. Tavoitteena on ”toiminnan tehostaminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen”.

”Toiminnan tehostaminen viittaa tutkintomäärien parantamiseen. Pyritään siihen, että opiskelijat myöskin valmistuvat. Tähtitieteen yksikkö on tutkimuksessa on erittäin vahva, koulutuksessa ei niinkään. Resursseja tulisi kohdentaa sillä lailla, että tutkimus ei kärsi, mutta valmistuneiden määrä saisi olla suurempi”, Jarmo Okkonen sanoo.

Vuosittaiset valmistumismäärät ovat tilastojen valossa hyvin pieniä: yliopiston mukaan vuosina 2014–2018 tähtitiedettä pääaineena opiskelleita on valmistunut vuosittain maistereiksi keskimäärin 0,8.

Tähtitieteen professori Heikki Salo kuvailee yt-esitystä ”loogiseksi jatkoksi käsittämättömälle tutkimuskielteiselle tapahtumasarjalle, jota tiedekunnassa toteutetaan.”

”Olemme kaikilla tutkimuksen mittareilla yksi parhaimmista tutkimusyksiköistä Oulun yliopistossa. Tässä esityksessä puhutaan opetuksen tehostuksesta: kaikki tutkijamme opettavat, myös ulkopuolisella rahoituksella palkatut. Yliopiston maksama opetuksen korvaus muodostaa noin kuusi prosenttia budjetistamme – mistä siis tiedekunta säästää jos sen toimet vaarantavat tutkimuksen yksikölle ja tiedekunnalle tuoman tuoton? Kansainvälisessä tiedeyliopistossa tutkimus ja opetus liittyvät saumattomasti yhteen.”

”Me haluamme, että tähtitiede on houkutteleva ala mahdollisimman monille tähtitieteestä kiinnostuneille nuorille. Tällä hetkellä on 20 opiskelijaa peruskurssilla, 10 edistyneimmillä kurssilla. Opiskelijat ovat aktiivisia: jos rahaa liikkuu enemmän fysiikassa ja he siirtyvät sinne, ei se ole meistä ongelma. Myös tulevien fysiikan opettajien on hyvä olla perillä mitä tähtitieteen tutkimuksessa tapahtuu.”

Salon mukaan tähtitieteen tohtorikoulutus toimii erinomaisesti, ja tohtoreita valmistuu enemmän kuin maistereita. ”Olemme mukana nyt jo toisessa Marie Curie/Horizon2020 -tohtorikoulutusverkossa.”

Salo uskoo, että myös maistereiden valmistuminen voi vauhdittua.

”Pelkään, että tämä on askel siihen, että koko yksikkö ajetaan alas. Olen ollut 40 vuotta Oulun yliopistossa. Henkilökohtaisesti olen äärimmäisen pettynyt. Vaikka tuomme yliopistolle valtavasti positiivista julkisuutta, 25 vuoden aikana yksikkö on joutunut koko ajan todistelemaan omaa olemassaoloaan. Tämä toistuu vuodesta toiseen.”

Toiveena tehokkaampi tutkimusyksikkö

Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö on yksi kauppakorkeakoulun kolmesta tutkimusyksiköstä.

Yksikkö järjestää koulutuksen kolmessa tutkinto-ohjelmassa ja osaltaan myös kauppakorkeakoulun yhteisessä kandiohjelmassa. Tutkimusyksikön oppiaineet, taloustiede, laskentatoimi ja rahoitus, liittyvät läheisesti toisiinsa.

Hallituksen kokouksen esityslistassa yksikköä koskevassa esittelytekstissä todetaan, että toiminnan uudenlaisella kohdentamisella resurssien käyttöä voitaisiin merkittävästi tehostaa ja opintojaksojen päällekkäisyyttä vähentää. Esittelyssä myös kuvataan, että tutkimusyksikön yhdessä oppiaineessa henkilöresurssien vähyys on toiminnallisesti ongelmallista, mikä on näkynyt tutkimuksessa ja opetuksen järjestämiseen liittyvinä haasteina.

Yliopiston tiedotteen mukaan tutkinto-ohjelmien sisältöä on tarkoitus täsmentää ja oppiaineen tutkimuksen painopisteitä vahvistaa ja arvioida uudelleen. Samalla ”yksikön kurssitarjontaa voidaan kohdentaa vastaamaan uuden tutkinto-ohjelman sisältöä ja tutkimusyksikön resursseja”.

”Odotellaan ensin yliopiston hallituksen päätöstä, ja sen jälkeen asia etenee dekaanin johdolla”, laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki kommentoi yt-esitystä.

Yksiköissä on pidetty henkilöstötilaisuudet iltapäivällä 31.1. Seuraavat henkilöstötilaisuudet järjestetään Oulun yliopiston hallituksen kokouksen jälkeen perjantaina 8.2.

Oulun yliopistossa käytiin yt-neuvotteluja edellisen kerran vuonna 2017. Tuolloin neuvottelut koskivat muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä.

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: