Biokemian opiskelijat huolissaan opinto-ohjauksen tasosta, henkilökunnan jaksamisesta ja resurssien riittävyydestä

Ajankohtaista  | 

Teksti Anni Hyypiö

Oulun yliopiston biokemian opiskelijoiden ainejärjestö Histoni ry on esittänyt huolensa biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan opinto-ohjauksen ja -neuvonnan riittävyydestä. Järjestön julkaisemassa kannanotossa opiskelijat kertovat  vaikeuksista, joita tiedekunnan amanuenssin Jari Heikkisen työn jakamisesta kahden tiedekunnan (BMTK ja kaivannaisala) välillä aiheutuu.

Oulun ylioppilaslehti julkaisee kannanoton kokonaisuudessaan.

 

”Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry vetoaa sen puolesta, että biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) opinto-ohjaus sekä -neuvonta säilytetään yhtenäisenä ja laadukkaana kokonaisuutena. BMTK:lla ei ole ollut vuoden 2017 alusta lähtien täysipäiväistä opintoneuvojaa, sillä amanuenssi Jari Heikkisen työpanos siirrettiin pääasiassa kaivannaisalan tiedekuntaan.

Amanuenssin työhön kuuluvat muun muassa muualla suoritettujen kurssien hyväksiluku, tutkintoon liittyvä neuvonta, lukujärjestyksen suunnittelu ja erilaisten alan opintoihin liittyvien ongelmien ratkonta. BMTK:n amanuenssi on hoitanut ja kehittänyt tätä kokonaisuutta vuosien asiantuntemuksella opiskelijalähtöisesti yhteistyössä biokemian opiskelijoiden kanssa.

Lukujärjestyksen suunnittelu koulutusohjelmassamme edellyttää erityistä osaamista tukihenkilöstöltämme, koska biokemian tutkintorakenteeseen sisältyy opetusta kahdella kampuksella ja osa kursseista on toisten tiedekuntien järjestämiä. Kurssien aikataulujen päällekkäisyys voi siis estää kurssin suorittamisen ja sitä kautta aiheuttaa viivästyksiä valmistumiseen. Lukujärjestyssuunnittelun joustavuus on ollut erittäin tärkeää opintojen sujuvuudessa sekä esimerkiksi pienryhmäohjauksen koordinoinnissa, jossa amanuenssi on ollut avainasemassa.

Monella opiskelijalla korkeakouluopiskelun aikaiseen elämänvaiheeseen liittyy suuria muutoksia ja paineita. Opiskelijoiden pitää kiinnittää huomiota kurssivalintoihin ja tutkintorakenteeseen jo aikaisessa vaiheessa opintojaan jotta tulevaisuuden työllistyminen paranisi. Tämä vaatii amanuenssilta alan vahvaa tuntemusta. Toisen tiedekunnan amanuenssi ei tunne kaikkia biokemian opiskelijaa hyödyntäviä kursseja tai alan erityispiirteitä, ja tällöin ei kykene toimimaan tehtävässään biokemian opiskelijoita hyödyntävällä tavalla. Tästä tehtävästä erinomainen suoriutuminen edellyttää pitkäaikaista kokemusta kyseisen alan parissa työskennelleeltä henkilöltä, kuten nykyiseltä amanuenssiltamme.

Biokemian opiskelijat ovat huolissaan henkilökunnan jaksamisesta ja resurssien riittävyydestä. Opiskelijat ovat jopa todenneet, että eivät halua aiheuttaa lisätyötä kiireiselle amanuenssille vaikka heidän ongelmansa olisivat edellyttäneet neuvontaa ja tukea. Tämä on syventänyt ongelmia ja hidastanut opintojen etenemistä. BMTK:n hallinnolliset tehtävät ovat valuneet opettajille ja luottamustehtäviin valituille opiskelijoille kun tukihenkilöstön resursseja on vähennetty. Haasteena on ollut myös se, että useina päivinä viikossa tukipalvelut puuttuvat Kontinkankaan kampukselta.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 13§:n mukaan opiskelijalla on oikeus opinto-ohjaukseen. Opintojen ohjauksella on huomattava vaikutus korkeakouluopiskelijan opintojen sujumiseen ja opiskelukykyyn. Opinto-ohjauksen tulee olla riittävää, asiantuntevaa ja henkilökohtaista.

Jakamalla BMTK:n amanuenssi Jari Heikkisen työpanosta eri tiedekunnille aiheutetaan huomattava vaje niihin resursseihin, joita biokemian opiskelijat tarvitsevat. Tiedostamme muilla tiedekunnilla olevan vajetta opinto-ohjauksessa ja -neuvonnassa, mutta siihen ei auta ennestään ylityöllistetyn tukihenkilöstön työtaakan lisääminen. Asiantunteva opinto-ohjaus on kaikkien etu sekä sijoitus opiskelijoiden opintomenestykseen.

Oulun yliopiston biokemian opiskelijoiden ainejärjestö Histoni ry:n puolesta,

Emma Karjalainen

Histoni ry:n puheenjohtaja kaudella 1/2017 – 12/2017
10.4.2017, Oulu

Julkaistu 21.4.2017

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

OYY:n uusi yhteisöasiantuntija Viljami Viinikka haluaa yhtenäisen yliopistoyhteisön

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.1.2023

Oulun ylioppilaslehti hakee toimitusharjoittelijoita – hae paikkoja 15.1. mennessä!

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.12.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821