Yliopisto ja Oamk suunnittelevat palvelujensa yhteistä organisointia, hallitukset käsittelevät 5. 9. yt-neuvotteluiden aloittamista – esityksellä ei haeta henkilöstövähennyksiä

Suunnitelmien kohteena oleviin palveluihin kuuluvat Oulun yliopiston ja Oamkin koulutuksen ja tutkimuksen tukipalvelut, kirjasto, tilat ja turvallisuus, tietohallinto, talous, henkilöstöpalvelut, viestintä ja hallinto. Yliopistossa näitä työtehtäviä on 479 ja ammattikorkeakoulussa 179.

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) suunnittelevat palvelujensa yhteistä organisointia. Tavoitteeksi kerrotaan yhteisten ja yhdenmukaisten sisäisten palveluiden tarjoaminen mahdollisimman laajasti.

Korkeakoulut tiedottivat asiasta 29. elokuuta.

Suunnitelmien kohteena oleviin palveluihin kuuluu molemmissa korkeakouluissa koulutuksen ja tutkimuksen tukipalvelut, kirjasto, tilat ja turvallisuus, tietohallinto, talous, henkilöstöpalvelut, viestintä ja hallinto. Yliopistossa näitä työtehtäviä on 479 ja ammattikorkeakoulussa 179.

Esityksen tavoitteena ei ole vähentää henkilöstöä, korkeakoulut painottavat tiedotteissaan. Koska suunnitelmat vaikuttavat molempien korkeakoulujen henkilöstöön ja heidän työtehtäviinsä, sekä yliopistossa että Oamkissa esitetään käynnistettäviksi yhteistoimintalain 6 ja 7 luvun mukaiset neuvottelut.

Uudelleenorganisointi vaikuttaisi henkilöstöön ja henkilöstön työtehtäviin esimerkiksi siten, että työtehtäviin, työmenetelmiin, töiden järjestelyihin tai työtilojen järjestelyihin voi tulla olennaisia muutoksia. Lisäksi vaikutuksia voi tulla työtehtävien siirroista. Organisoinnin seurauksena osa henkilöstöstä saattaa siirtyä toisen korkeakoulun palvelukseen. Yt-neuvotteluissa käsitellään toimintojen organisoinnin suunnitelmaa sekä mahdollista työnantajan vaihtumista osalla työntekijöistä.

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun hallitukset käsittelevät esitystä torstaina 5. syyskuuta. Tavoitteena on, että palvelutoiminnot aloittaisivat uudessa muodossa 1. tammikuuta 2020.

Asiaa on ideoitu tämän kevään ajan kymmenessä eri toimintoihin keskittyneessä työryhmässä, joissa on ollut edustajia yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Työryhmät laativat väliraportit huhtikuussa ja loppuraportit toukokuussa.

Oulun yliopistossa käytiin yt-neuvotteluita viimeksi tänä keväänä kahdessa tutkimusyksikössä, Oamkissa keväällä 2017.

Esityksen taustalla on Oamkin tuleva muutto Linnanmaan kampukselle sekä yliopiston tulo Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n enemmistöomistajaksi viime vuoden kesäkuussa.

Valtaosa Oulun ammattikorkeakoulun opetuksesta ja toiminnoista muuttaa Linnanmaan kampukselle syksyyn 2020 mennessä. Kontinkankaalle jää vain sosiaali- ja terveysala.

 

Muokattu 29.8.2019 kello 18.56: Korjattu työryhmien väliraportteja koskeva väärä tieto.

Lue lisää: Yliopiston ja Oamkin hallitukset päättivät yt-neuvotteluiden aloittamisesta – ei henkilöstövähennyksiä, edessä on yhteisten palveluiden suunnittelu

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: