Voimaannuttava ylioppilasliike

Opintojeni aikana minulle on tullut erittäin tutuksi käsite empowerment – voimaantuminen. Voimaantumisen käsitettä on perinteisesti käytetty, kun on puhuttu heikossa asemassa olevista ryhmistä, kuten naisista tai alkuperäiskansoista. Itse kuulun molempiin edellä mainittuihin ja voimaantumisen käsite on ollut omassa elämässäni merkittävä henkilökohtaisesti. Puhun itse silti mieluummin voimaannuttamisesta kuin voimaantumisesta. Voimaannuttamisella vahvassa asemassa olevat toimijat voivat auttaa […]

Opintojeni aikana minulle on tullut erittäin tutuksi käsite empowerment – voimaantuminen. Voimaantumisen käsitettä on perinteisesti käytetty, kun on puhuttu heikossa asemassa olevista ryhmistä, kuten naisista tai alkuperäiskansoista. Itse kuulun molempiin edellä mainittuihin ja voimaantumisen käsite on ollut omassa elämässäni merkittävä henkilökohtaisesti.

Puhun itse silti mieluummin voimaannuttamisesta kuin voimaantumisesta. Voimaannuttamisella vahvassa asemassa olevat toimijat voivat auttaa ihmistä tai ihmisryhmää ottamaan valtaa omasta elämästään itselleen. Voimaantumisen ja voimaannuttamisen keskeinen ero on toimijuudessa: kuka voimaantuu ja kuka auttaa siinä.

Yksi viime aikojen näkyvimmistä voimaannuttamisteoista oli UN Womenin HeForShe- kampanja, jolla kannustettiin maailman kaikkia miehiä toimimaan aktiivisesti naisten tasa-arvon ja voimaantumisen puolesta. Kampanjan keulakuvana toimi näyttelijä Emma Watson, jonka HeForShe- puhetta on katsottu YouTubesta yli 1,5 miljoonaa kertaa. Kampanja oli poikkeuksellinen, sillä se korosti kaikkien ihmisten vastuuta yhteisen ongelman, sukupuolten välisen epätasa-arvon, ratkaisemisessa.

Vuosien varrella karttunut asiantuntemus eri aihekokonaisuuksista ja vaikuttamisen keinoista on liian arvokasta jäädäkseen pienen piirin käyttöön.

Omassa elämässäni on toiminut useita voimaannuttavia tahoja, kuten oma perheeni, joka on aina korostanut kovan työn merkitystä ja suurien unelmoimista. Yksi tärkeimmistä on ollut myös ylioppilasliike. Ylioppilasliikkeestä olen saanut uskon siihen, että maailmaa voi lähteä itse parantamaan. Ylioppilasliike on antanut minulle keinot ja työkalut muutoksen aikaansaamiseksi. Ylioppilasliike on antanut minulle itseluottamusta ja rakkaita ihmisiä ympärille tsemppaamaan unelmieni saavuttamisessa.

Ei kuitenkaan riitä, että ylioppilasliike voimauttaa sen henkilökuntaa tai itseni kaltaisia luottamushenkilöitä. Liikkeessä vuosien varrella karttunut asiantuntemus eri aihekokonaisuuksista ja vaikuttamisen keinoista on liian arvokasta jäädäkseen pienen piirin käyttöön.

Hyvänä esimerkkinä ylioppilasliikkeen voimauttavasta vaikutuksesta on tänä syksynä Oulun yliopistossa käynnissä oleva laaja-alaisten kandien tuloon liittyvä massiivinen opetussuunnitelmatyö. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) koulutuspoliittinen sektori on kuluvan syksyn kouluttanut hallinnon opiskelijaedustajia ja järjestöaktiiveja antaen heille muutostyötä varten työkalut ja keinot saada opiskelijoille tärkeitä tavoitteita läpi eri tiedekunnissa.

Hyvässä tilanteessa ylioppilasliikkeen toimijat voimaantuvat olemaan muutoksen moottoreita yhteiskunnassa ja yliopistoissa. Mutta parhaassa tilanteessa ylioppilasliike voimaannuttaa jokaisen opiskelijan olemaan itse se muutos. Sellaista ylioppilasliikettä minä haluan rakentaa.

Veera Alahuhta

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen vuonna 2016. Twitter: @veeralahuhta.

Lue lisää: