Eeva-Liisa Oikarinen viimeistelee huumoria rekrytointimainonnassa käsittelevää väitöskirjaansa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Viikon 19 tutkijatapaaminen: Huumorilla innovaatioita?

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun tutkimushanke selvittää tehdäänkö tuottavaa liiketoimintaa pilke silmäkulmassa.

Tiede  | 

Teksti Hanna Talikka

Kuvat Hanna Talikka

Mitä HURMOS tekee, hankkeen projektipäällikkö Eeva-Liisa Oikarinen?

HURMOS on projekti, jonka tavoitteena on kehittää suomalaisten yritysten huumoriosaamista. Pohdimme tapoja käyttää huumoria strategisesti mainonnassa, johtamisessa ja tuotekehittelyssä. Tutkimme muun muassa miten leikillisyyttä voi hyödyntää uusien tuotteiden ja palveluiden innovoimisessa sekä viestinnässä. Hankkeemme on parivuotinen ja tällä hetkellä puolivälissä. Parhaillaan valmistelemme projektimme tulosten julkistamista ja laajaa Suomen vientiyrityksille suunnattua kyselyä.

Mistä kaikki alkoi?

Itseäni alkoi kiinnostaa huumori pohtiessani väitöskirjatutkimukseni aihetta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin yksikössä. Törmäsin humoristiseen rekrytointi-ilmoitukseen ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Yhdessä muiden huumoritutkijoiden kanssa totesimme myöhemmin, että tarvitaan huumoriin ja liiketoimintaan perehtyvä laajempi hanke.

Tutkit väitöskirjassasi huumoria rekrytointimainonnan osana. Kannattaako yritysten panostaa vitsikkäisiin rekryilmoituksiin?

Huumori on kaksiteräinen miekka rekrytointimainonnassa. Huumorin toimivuutta pystytään testaamaan kokeellisesti, ja olen verrannut huumoripitoisten ilmoitusten saamaa reaktiota ei-humoristisiin ilmoituksiin.

Huumorilla yritys voi saada huomiota, mutta yleisesti ottaen sen käyttäminen on riskialtista ja tuottaa vähemmän myönteisiä reaktioita joillekin potentiaalisille työnhakijoille. Toisaalta humoristisista ilmoituksista ihminen huomaa nopeasti sopiiko hän yrityksen yrityskulttuuriin. Jos huumori ei yhtään aukene hakijalle, voi olla kaikkien kannalta etu, että juuri hän ei tartu ilmoitukseen.

Hankkeellanne on yrityspartnereita. Minkälainen on heidän roolinsa projektissanne?

Kumppaneitamme ovat yhdeksän suomalaista yritystä, joiden osaamista hyödynnämme ja kehitämme. He ovat hankkeen tulosten ensimmäisiä hyödyntäjiä, ja heille tehdään esimerkiksi toimeksiantona opinnäytetöitä.

Toteutimme myös yrityksille suunnatun kyselyn, jossa selvitimme, miten huumoria tällä hetkellä käytetään. Löysimme esimerkiksi yhteyksiä tietyn tyyppisen huumorin ja innovaatiokäyttäytymisen välillä. Hyväntahtoinen, positiiviseksi mielletty huumori tai huumori joka antaa mahdollisuuden nähdä asiat uudessa valossa vaikutti lupaavammalta kuin aggressiivisempi kritisoiva huumori.

Lähteekö Suomi nousuun huumorilla?

Kyllä uskon näin. Suomalaiset ovat perinteisesti olleet turhan vakavasti työelämään suhtautuvia. Yritys- ja viestintäkulttuuri tarvitsee muutosta, ja huumori voi toimia strategisena työkaluna tässä muutoksessa.  Huumorilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa liiketoimintaan.

Julkaistu 10.5.2016

Hanna Talikka

Tiedeviestinnän opiskelija, joka käyttää historiankirjoja self help -oppaina ja haluaa oppia joka päivä jotain uutta. Instagram: @hannnamar.

Lue seuraavaksi

Tutkimus: Kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttö 1600-luvun alussa

Kulttuuri

22.6.2022

Hybridiajan kollaboraatiokuutioilla tutkitaan tilojen käyttöä ja hybridiopetuksen kehitystä

Tuuli Heikura

Opiskelu

20.6.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821