Mikko Kärmeniemi tutkii, mitkä asiat edesauttavat tai vaikeuttavat vapaa-ajan liikunnan ja arkiliikunnan harrastamista kaupunkiympäristöissä.

Viikon 16 tutkijatapaaminen: Elinympäristöt vaikuttavat fyysiseen aktiivisuuteen

Usein kaupunkeja suunnitellaan helposti liikuttavaksi autoilijoille, ja ihmisten liikkuminen on toissijaista. Yksi keskeisimpiä edellytyksiä hyvän kaupunkiympäristön luomiselle on, että ihmiset voivat kävellä ja pyöräillä vaivattomasti.

Tiede  | 

Teksti Heli Paaso-Rantala

Kuvat Heli Paaso-Rantala

Mitä tutkit väitöskirjassasi, terveystieteiden tohtorikoulutettava Mikko Kärmeniemi?

Otsikko on: ”Maantieteellisten tekijöiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa”. Käytännössä tarkoituksena on tarkastella, miten elinympäristö ja muuttaminen erilaisten elinympäristöjen välillä vaikuttavat fyysiseen aktiivisuuteen. Aihepiiri sijoittuu kaupunkisuunnittelun ja arkiliikunnan edistämisen välimaastoon, eli miten kaupunkeja voidaan paremmin suunnitella tukemaan aktiivisia liikkumismuotoja.

Miten tutkit maantieteellisen asuinympäristön vaikutuksia? Entä millainen on tutkittava aineisto?

Aineistona on Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966, mikä koostuu kaikista kyseisenä vuonna silloisissa Oulun ja Lapin lääneissä syntyneistä ihmisistä. Kohorttia on seurattu syntymästä asti. Tarkoituksena on tunnistaa ne asuinympäristön maantieteelliset tekijät, jotka ovat yhteydessä aktiivisuuteen, ja hyödyntää näitä tekijöitä kohorttiaineiston tarkasteluun.

Millä tavalla fyysinen aktiivisuus on sidoksissa asuinympäristöön?

Aluksi on hyvä tehdä pieni rajanveto vapaa-ajan liikunnan ja arkiliikunnan välille. Perinteisesti liikunnan edistäminen on keskittynyt nimenomaan vapaa-ajan liikuntaharrastusten edistämiseen erilaisilla rajalliseen määrään yksilöitä kohdistuvilla ohjelmilla. Väestötasolla liikuntaharrastusten avulla on vaikea saada jokaista liikkumaan riittävä määrä. Kaikilla pienillä tavoilla, teoilla ja tottumuksilla on suuri merkitys, kuten käyttääkö portaita vai hissiä ja onko työtuoli paras kaverisi. Olennaista olisi pyrkiä tekemään fyysisestä aktiivisuudesta osa jokapäiväistä elämää, ja tässä kohtaa rakennetun ympäristön rooli korostuu.

Miten fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä kaupunkiympäristöissä?

Monipuolinen asuinympäristö, missä asuminen, työpaikat ja palvelut ovat lähellä toisiaan kannustavat valitsemaan aktiivisen liikkumismuodon, minkä pitäisi olla se helpoin, nopein ja mukavin vaihtoehto. Julkisen liikenteen toimivuus ja kävely- ja pyöräilyreittien esteettiset ja laadulliset tekijät edistävät myös asiaa.

Julkaistu 19.4.2016

Heli Paaso-Rantala

Oulun yliopiston tiedeviestinnän opiskelija, joka ei aina pysy mukana maailman menossa.

Lue seuraavaksi

Tutkimus: Kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttö 1600-luvun alussa

Kulttuuri

22.6.2022

Yhtä hyviä kuin – tyttöjen vertailu poikiin matemaattisissa taidoissa elää edelleen

Ilmiöt

17.6.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821