Matti Pouken jalankulkijasimulaation voi myös liittää osaksi virtuaalikaupunkia.

Viikon 15 tiedejulkaisu: Virtuaalisia jalankulkijoita Oulusta

Urbaanien väkijoukkojen liikkeet kiinnostavat kaupunkisuunnittelijoita ja yrityksiä. Oulun yliopistossa luotiin malli, joka jäljittää jalankulkijoiden etenemistä kaupunkiympäristössä. Dataa mallin pohjalle ammennettiin panOULU-verkosta.

Tiede  | 

Teksti Hanna Talikka

Kuvat Hanna Talikka

Kaupungeissa käyttämämme reitit ja tapamme liikkua kiinnostavat monia. Jokapaikan tietotekniikan tutkimusryhmässä työskentelevä tutkijatohtori Matti Pouke kehitti tutkimuksessaan POI-pisteitä hyödyntävän mallin, jonka avulla voidaan havainnoida jalankulkijoiden liikkeitä.

POI tarkoittaa kartalla tiettyä sijaintia, jota kuvataan pisteellä. Tällaisia pisteitä käytetään monissa gps-sovelluksissa ja esimerkiksi OpenStreetMap-palvelussa. OpenStreetMap-palvelun karttoihin yksittäiset käyttäjät vapaaehtoisesti merkitsevät tietoa kaupunkien palveluista ja yrityksistä. Näitä tietoja Pouke käytti myös tutkimuksessaan.

Ennen POI-pisteiden hyödyntämistä oli kuitenkin saatava yksityiskohtaisempaa tietoa jalankulkijoiden liikkeistä. Tyypillisesti jalankulkijoiden etenemistä on vaikea tutkia, koska tutkimiseen tarvitaan paljon työläästi kehitettävää dataa. Pouke ja hänen tutkijakollegansa löysivät ratkaisun tutkimusdataongelmaan Oulusta.

”Oulussa erityistä ja mielenkiintoista on panOULU. On erittäin harvinaista, että ydinkaupunkialueelta löytyy näin tiheä ja koko keskustan kattava wifi-verkko. Se mahdollisti nopeamman ja helpomman datakeruun”, Pouke kertoo.

Tietoa kerättiin käyttäjien liikkeistä wifi-verkon tukiasemien välillä. Tuloksena syntyi tunnin tarkkuudelta dataa. Tilastollisten tietojen pohjalta Pouke teki virtuaalisen simulaation jalankulkijoista. Kartalla etenevien pienten vihreiden ukkeleiden luomiseen Pouke käytti samaa menetelmää, jota käytetään 3D-virtuaaliympäristöissä. Tämän jälkeen Oulun jalankulkijoita koskevaa tietoa käytettiin yleisemmän mallin kehittämiseen.

”Koska Oulu on ainutlaatuinen, halusimme tehdä tämän simulaation pohjalta POI-pisteitä käyttävän mallin, jota voitaisiin soveltaa myös muissa kaupungeissa”, Pouke korostaa.

Tutkijan mukaan ydinkaupungin ihmisten liikkuvuus kiinnostaa monia tahoja. Kaupunkien toimijat hyötyvät tiedoista suunnitellessaan palveluita ja joukkoliikennettä. Yrityksiä kiinnostaa ennen kaikkea näkyvyys, sillä liiketilojen arvoa määrittävät niiden ohi kulkevat ihmiset. Pouken tutkimuksessa otettiin erityisesti huomioon vuorokaudenaika. Koska eri ihmisjoukot käyttävät eri kaupunginosia eri aikoina, on liikkumisesta saatavaa tietoa mahdollista hyödyntää myös turvallisuuden näkökulmasta.

Kaikista vähintäänkin keskikokoisista kaupungeista löytyy karttoja, jotka käyttävät POI-pisteitä. Pisteitä käyttävän mallin avulla saadaan nopeasti yleiskatsaus jalankulkijoiden reiteistä. Näin Oulun ainutlaatuisuus saadaan hyödynnetyksi myös muualla.

Tutkimuksen julkaisi Computers, Environment and Urban Systems.

Julkaistu 12.4.2016

Hanna Talikka

Tiedeviestinnän opiskelija, joka käyttää historiankirjoja self help -oppaina ja haluaa oppia joka päivä jotain uutta. Instagram: @hannnamar.

Lue seuraavaksi

Tutkimus: Kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttö 1600-luvun alussa

Kulttuuri

22.6.2022

Yhtä hyviä kuin – tyttöjen vertailu poikiin matemaattisissa taidoissa elää edelleen

Ilmiöt

17.6.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821