"Työntekijöitä ei kannata koneellistaa", kertoo Tuure Väyrynen influenssikojeen edessä.

Viikon 13 tiedejulkaisu: Työntekijöitä kannattaa kohdella ihmisinä

Työntekijöiden kokema epäinhimillistäminen voi heikentää heidän luottamustaan työnantajaan. Yllättyneet voivat nyt laskea kätensä. Luotto voi kärsiä, vaikka epäinhimillistäminen ei olisi tietoista tai erityisen rankkaa.

Tiede  | 

Teksti Antti Miettinen

Kuvat Antti Miettinen

Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan tohtoriopiskelija Tuure Väyrynen ja FT Sari Laari-Salmela selvittivät, että työyhteisössä huonosti kohdeltujen työntekijöiden usko työnantajan hyväntahtoisuuteen voi heikentyä. Tämä ei välttämättä ole organisaatiolle suotuisaa.

”Kohtuu suoraviivainen päätelmä on, että ihmisiä kannattaa kohdella firmoissa hyvin. Jos työntekijöitä kohdellaan kaltoin, kyllähän ne ottavat hatkat. Voidaan siis tehdä perusoletus, että epäinhimillistäminen haittaa työnantajaakin”, Väyrynen selostaa.

Tutkijat analysoivat suomalaisen IT-firman työntekijöiden näkemyksiä yrityksestä ja sen esinaisista ja -miehistä. Työntekijöiden haastatteluista selvisi, ettei epäinhimillistäminen ole yleensä tietoista.

”Ei ole sellaista, että johtoporras miettii, että kyykytetääpä tässä pientä duunaria. Epäinhimillistämistä tuovat esiin esimerkiksi valtarakenteet ja sosiaalinen etäisyys esimiesten ja työntekijöiden välillä”, Väyrynen kuvailee ja jatkaa:

”Pahimmillaan epäinhimillistäminen tulee esiin siinä, että ihmiset nähdään organisaatioissa vain resursseina. Päätöksistä ei useinkaan kerrota alaisille kasvokkain. Näin työntekijää, eli ihmistä ei kokonaisuutena kaikkine tunteineen helposti hahmota. Ihmisillä on kuitenkin omia tavoitteita ja haluja työssä ja elämässä. Ne eivät välttämättä tule huomioiduiksi organisaatioissa. Sitä kautta työntekijä kokee epäinhimillistyvänsä.”

Tutkimuksen mukaan ”viattomatkin” viestintäkäytännöt voivat heikentää alaisten luottamusta organisaatioon. Työyhteisön sisäisellä viestinnällä on aina eettinen sisältö, joka voi vaikuttaa työntekijöiden tuntemuksiin.

Väyrynen lähettää yritysjohtajille terveisiä: ”Olkaa työntekijöidenne kanssa tekemisissä, mahdollisimman lähellä heidän jokapäiväisessä elämässään. Mitä enemmän, sen parempi.”

Nyt, työntekijät, #minäkinolenihminen-kampanjaa pystyyn.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Business Ethics.

Julkaistu 29.3.2016

Antti Miettinen

Tiedeviestinnän opiskelija ja evoluutiobiologi, jonka mielestä elämme aivan hullunkurisella pallolla.

Lue seuraavaksi

Tutkimus: Kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttö 1600-luvun alussa

Kulttuuri

22.6.2022

Hybridiajan kollaboraatiokuutioilla tutkitaan tilojen käyttöä ja hybridiopetuksen kehitystä

Tuuli Heikura

Opiskelu

20.6.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821