Syyslukukauden 2018 alusta lähtien yleiset tentit alkavat Linnanmaalla arkisin kello 16.15. Tenttiaikaa on kolme tuntia. “Vaihtoehtona oli, että opetus siirtyisi ja luennot sijoitettaisiin myöhäiseen iltapäivään. Katsoimme järkevämmäksi sen, että tentit alkavat neljältä. Tenttejä on opiskelijalla vähemmän kuin opetusta”, koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius perustelee muutosta.

Tenttikäytännöt yhtenäisiksi Linnanmaalla – yleiset tentit siirretään iltapäivään

Oamkin muuton vuoksi Oulun yliopisto joutuu suunnittelemaan tarkoin tilajaon sekä opetuksen ja tenttien aikataulutuksen. Yliopisto yhtenäistää nyt tenttikäytäntöjään. Aiemmin yleisten tenttien järjestämisessä on ollut tiedekuntakohtaista vaihtelua, mutta jatkossa Linnanmaalla kaikki yliopistotentit alkavat kello 16.15 ja kestävät kolme tuntia. OYY kantaa huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja muistuttaa arviointimenetelmien kehittämisestä.

Opiskelu  | 

Teksti Heidi Niemi

Kuvat Marko Heikkinen

Oulun yliopiston opetustilat supistuvat Oulun ammattikorkeakoulun muuttaessa Linnanmaan kampukselle. Opetustilojen pieneneminen vaikuttaa kaikkien opiskelijoiden arkeen.

Opetustilojen vähyys pakottaa suunnittelemaan tarkoin tilajaon sekä opetuksen ja tenttien aikataulutuksen. Aiemmin yleisten tenttien järjestämisessä on ollut tiedekuntakohtaista vaihtelua, mutta helmikuussa yliopisto päätti tenttikäytäntöjen yhtenäistämisestä. Tiedekuntien ja OYY:n lausuntokierroksen jälkeen uudet tenttijärjestelyt ovat nyt selvillä.

Koulutuspalveluiden johtajan Vesa-Matti Sareniuksen mukaan yleiset tentit alkavat ensi syksystä alkaen kello 16.15. Tenttiaikaa on kolme tuntia, eli tentit kestävät kello 19.15 saakka.

“Vaihtoehtona oli, että opetus siirtyisi ja luennot sijoitettaisiin myöhäiseen iltapäivään. Katsoimme järkevämmäksi sen, että tentit alkavat neljältä. Tenttejä on opiskelijalla vähemmän kuin opetusta”, Sarenius perustelee.

Sekä yleiset tentit että opetus eivät mahdu saleihin kello kahdeksan ja kuudentoista välillä, vaan jotain on siirrettävä iltaan, hän sanoo.

Kontinkaalla tenttejä voidaan järjestää myös päiväsaikaan, eli alkamisajan muutos koskee vain Linnanmaan kampusta.

“Kontinkankaalla ei ole tilaongelmaa”, Sarenius toteaa. Kontinkankaallakin yleisten tenttien kesto on kolme tuntia.

Yleiset tentit pyritään järjestämään pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Tenttipäivät jaetaan tiedekuntaklustereittain, jotta eri tiedekuntien tentit eivät olisi päällekkäin. Tämä helpottaa esimerkiksi sivuaineiden tenttimistä eri tiedekuntiin.

Sareniuksen mukaan lukujärjestysten suunnittelu on kesken, eikä syksyn tenttipäiviä ole vielä lyöty lukkoon. 

Tenttiuudistus ei ulotu luentotentteihin, eli kurssin yhteydessä pidettäviin tentteihin. Luentotenttikäytännöt pysyvät samanlaisina kuin aiemminkin.

Henkilökohtaiset järjestelyt kuten häiriötön tenttitila tai lisäaika hoituvat jatkossakin opintopsykologin kautta. Lisäksi tentteihin ilmoittaudutaan jatkossakin WebOodin kautta.

 

OYY huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä on pääosin tyytyväinen tenttiuudistuksen lopputulokseen. Hän kuitenkin korostaa monipuolisten arvostelumenetelmien kehittämisen ja käyttämisen etuja: joustavat suoritustavat edistävät opintoja.

OYY rohkaisee kannanotossaan tiedekuntia huomioimaan muutkin opiskelusuoritukset kuin tenttimisen.

“Tentti ei välttämättä ole paras tapa mitata opiskelijan osaamista. Mikä on se ala ja työtehtävä, missä istut hiljaa kolme tuntia kirjoittamassa asioita ulkomuistista”, Määttä huomauttaa.

Yleisten tenttien siirtäminen iltapäivään ei hänen mukaansa ole ongelmatonta. Hän kantaa huolta opiskelijoiden jaksamisesta. Kahdeksantuntisen opiskelupäivän jälkeen opiskelija ei ole virkeimmillään suorittamaan tenttiä. Ylipitkäksi venyvät päivät kuormittavat opiskelijaa sekä nakertavat hyvinvointia.

Ylioppilaskunta painottaa opiskelijoiden oikeutta turvalliseen ja terveelliseen opiskeluun.

“Opettaja voi valita kurssille sopivimman tavan arvioida oppimista”, Määttä kertoo.

OYY on kannustanut opiskelijoita jakamaan opettajille tietoa tenttiakvaarion käyttöönotosta. Määttä toivoo, että opettajat ovat valmiita monimuotoisiin suoritustapoihin myös muissa kuin yhdenvertaisuuslain edellyttämissä tapauksissa. Opinnoissaan edistyvät opiskelijat ovat kaikkien etu, hän sanoo.

 

Oulun ylioppilaslehti 2018.

Linnanmaan tenttiakvaariotila löytyy Fysiikankadulta, Telluksen lähistöltä. Myös Kontinkankaan kampus saa keväällä oman tenttiakvaariotilan.

 

Tenttiakvaariosta joustoa kohta myös Kontinkankaalla

Lausuntokierroksen myötä nousi esiin huoli perheellisten ja työssäkäyvien opiskelijoiden tilanteesta. OYY otti opetuksen tuelle annetussa kommentissa kantaa joustavien suoritusmenetelmien puolesta.

Lastenhoidon järjestelyt eivät aiheuta pulmia vain opiskelijoille, sillä tenttiä valvovan henkilökunnan aikataulut venyvät yhtä lailla iltamyöhään.

Yliopistolla ei Vesa-Matti Sareniuksen mukaan ole mahdollisuuksia järjestää lastenhoitoa, mutta tenttimiseen joustoa onneksi löytyy tarvittaessa.

Tenttiakvaario mahdollistaa opiskelijan aikatauluihin sopivan tenttimisen.

“Siellä on sama kolmen tunnin tenttiaika ja samanlaiset tenttimahdollisuudet”, Sarenius kertoo.

Hän suosittelee joustavaa akvaariotenttiä erityisesti perheellisille ja iltatöitä tekeville opiskelijoille. Kevään aikana myös Kontinkangas saa oman tenttiakvaarion. Tähän asti Linnanmaan tenttiakvaario on palvellut kumpaakin kampusta.

Akvaariotentissä opettaja voi ladata Exam-järjestelmään kysymyspatteriston, josta järjestelmä arpoo opiskelijalle kysymykset halutulla tavalla.

Sareniuksen mukaan akvaariotenttien suosio on kasvussa, ja erityisesti kypsyysnäytteitä tehdään paljon akvaariossa.

Maanantaisin tenttiakvaariossa voi vastata paperille, muulloin tenttivastaukset kirjoitetaan sähköiseen järjestelmään.

“Opettajia voi kannustaa ottamaan akvaariotentin käyttöön”, Sarenius kertoo. Hänen mielestään myös opetuksen arvioinnin muotoja tulisi kehittää osana pedagogista kehittämistä.

“Olisi hyvä tilanteen mahdollistaessa miettiä muitakin suoritustapoja kuin tenttimistä.”

 

 

Lausuntokierroksella tenttiajan riittävyys herätti huolta erityisesti humanistisilla ja matemaattisilla aloilla. Kysyimme Oulun yliopiston opiskelijoilta miten pitkään he istuvat tenttisalissa. 

Gallup: Kuinka pitkään sinulla menee tentissä?

 

Oulun ylioppilaslehti 2018.

Jaakko Metsola, 21, sähkötekniikka

”Pyrin käyttämään tenttiin koko tenttiajan. Yleensä minulla kestää vastaamisessa kolme tuntia.”

 

Oulun ylioppilaslehti 2018.

Atso Simojoki, 22, sähkötekniikka

”Harvoin käytän kolme tuntia. Melkein poikkeuksetta minulla menee vastaamiseen 1,5–2 tuntia.”

 

Oulun ylioppilaslehti 2018.

Aleksi Peltoperä, 21, kauppatiede ja Anetta Dobrus, 20, kauppatiede

Peltoperä:

”Kyllä minulla menee aikaa se kaksi tuntia.”

Dobrus:

”Käytän aikaa maksimissaan kaksi tuntia. Yleensä noin 1,5 tuntia.”

 

Ida Holmberg

Ida Holmberg, 26, biologia

”Teen tenttiä ihan loppuun asti. Hyödynnän koko tenttiajan, eli kahdesta kolmeen tuntia. Kahden tunnin tentti on mielestäni liian lyhyt.”

 

Oulun ylioppilaslehti 2018.

Emilia Käsmä, 24, suomen kieli

”Riippuu niin paljon tentistä. Meidän alamme tentit vievät vähintään 1,5–2 tuntia. Tentissä ei halua rampata joka viikko, joten tulee kiire jos haluaa tehdä kaksi tenttiä kerralla. Kolme tuntia on siihen lyhyt aika.”

Julkaistu 20.3.2018

Heidi Niemi

Tiedeviestinnän ja kirjallisuuden opiskelija, joka ei tiedä, mutta ottaa selvää.

Lue seuraavaksi

OYY:n uusi yhteisöasiantuntija Viljami Viinikka haluaa yhtenäisen yliopistoyhteisön

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.1.2023

Oulun ylioppilaslehti hakee toimitusharjoittelijoita – hae paikkoja 15.1. mennessä!

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.12.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821