Linnanmaan pohjoisosan tilat siirtyvät Oulun yliopistolta Oamkin käyttöön. Muuton vuoksi yliopiston käytöstä poistuu noin 35 opetustilaa. Linnanmaan kampuksen opetustilojen riittävyyden simulointi ensi lukuvuodelle osoitti, että opetustiloja ei ole tarpeeksi. Tulevaa tilanpuutetta ratkotaan kahdella tavalla: jo olemassa olevia tiloja uudelleenjärjestämällä ja uusia rakentamalla.

Pieniä opetustiloja tarvitaan lisää, uusi hankesuunnittelu käynnistyy – uusia opetustiloja rakennetaan ATK-kadun varrelle

Linnanmaan kampuksen opetustilojen riittävyyden simulointi lukuvuodelle 2018–2019 osoitti, että opetustiloja tarvitaan lisää. Puutetta ei ole isoista luentosaleista, vaan pienistä, 15–30 hengen huoneista. Niitä tarvitaan lisää noin 20 kappaletta, kertoo tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen. 

Opiskelu  | 

Teksti Anni Hyypiö

Kuvat Marko Heikkinen

Oamkin tulevan muuton vuoksi Linnanmaan kampuksen tilankäyttöä joudutaan tiivistämään.

Erityisenä haasteena on saada yliopiston opetustilat riittämään kaikille humanistien ja kasvatustieteilijöiden muuton siirtymävaiheessa. Oamkin muuton vuoksi Linnanmaan pohjoisosasta poistuu noin 35 opetustilaa.

Viikolla 12 valmistunut Linnanmaan kampuksen opetustilojen riittävyyden simulointi lukuvuodelle 2018–2019 osoitti, että opetustiloja tarvitaan lisää. Kyseessä olevat opetustilat ovat yhteisiä varattavia opetustiloja. Lisäksi käynnissä on ATK- ja multimediaopetustilojen tarpeen arvioiminen.

Puutetta ei ole isoista luentosaleista, vaan pienistä, 15–30 hengen huoneista. Niitä tarvitaan lisää noin 20 kappaletta, kertoo tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen. ”Tilantarpeeseen on valmistauduttu ja suunnitelmat alkavat olla valmiina”, hän vakuuttaa.

Tulevaa tilanpuutetta ratkotaan kahdella tavalla.

Osa järjestyy olemassa olevia tiloja uudelleenjärjestämällä: nyt muussa kuin opetustilakäytössä olevia tiloja tiloja palautetaan opetustiloiksi. Lisätilaa saadaan muokkaamalla kampuksen itäosassa olevia ensimmäisen kerroksen toimistotiloja. 

Haverinen sanoo, että tämänhetkisen arvion mukaan pelkillä tilajärjestelyillä opetustiloja saadaan 15–20 kappaletta.

Uusia tiloja joudutaan myös rakentamaan. Osa valmistuu humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien käynnissä olevien tilahankkeiden yhteydessä syksyllä ja loppuvuodesta 2018. Lisäksi uusia opetustiloja rakennetaan ATK-kadun varrelle.

Arto Haverisen mukaan uudet tilat valmistuvat ”viimeistään syksyn 2019 tarpeeseen”. Siksi Linnanmaalla ensi tammikuusta syyskuuhun järjestettävässä opetuksessa saatetaan tarvita tilapäisjärjestelyitä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi osan opetuksen järjestämistä Saalastinsalissa.

Muutos ei vaikuta syksyn opetukseen, sillä syksyllä 2018 pohjoisosan opetustilat ovat vielä yliopiston käytössä.

Arto Haverinen huomauttaa, että keväällä opetustilojen käyttö on hiljaisempaa kuin syksyllä. Siksi tilapäisjärjestelyitä ei välttämättä tarvita ollenkaan. Opetustilojen tarve on laskettu nyt lukuvuoden kiireisimmän viikon mukaan.

”Simulointi on toteutettu suurimman ruuhkahuipun, eli syksyn viikon 44 mukaan. Sen sijaan opetuksen suunnitteluyksikön arvion mukaan keväällä tarve on huomattavasti vähäisempää kuin tänä kiireisimpänä aikana. Tämä antaa väljyyttä muutoksille, tilat eivät jää liian naftiksi.”

 

Pienet luokat jäävät Oamkille

Arto Haverisen mukaan pienten tilojen tarve johtuu siitä, että humanistisen tiedekunnan tiloissa on ollut paljon pieniä, noin 15–30 henkilön saleja. Ne poistuvat nyt yliopiston käytöstä muuton myötä.

Haverisen mukaan yliopistolle uusien normaalivarusteisten opetustilojen tilojen rakentaminen ei ole suuri yllätys.

Linnanmaan rakennusinvestointiohjelmassa on varauduttu kahteen isompaan opetustilojen rakennushankkeeseen: itäpuolen C-hankealueeseen ja ATK-kadulle sijoittuvaan hankkeeseen. Humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan erikoistilat rakennetaan nyt toteutuksessa olevissa hankkeissa.

”Olimme jo varautuneet asiaan, halusimme varmistaa vain, ettemme rakenna mitään turhaan. Siksi ennen hankesuunnittelupäätöstä teimme opetussimuloinnin, tätä myös yliopiston johto on edellyttänyt. Se taas voitiin toteuttaa vasta helmikuussa, kun oltiin saatu kaikista yksiköistä tulevan lukuvuoden opetus. Huhtikuussa opetus vielä tarkentuu, ja teemme vielä uudelleen simulointia”, Haverinen sanoo.

Kauppakadun ja Prosessikadun välille sijoittuvan C-hankealueen remonttihanke keskeytettiin viime keväänä.

”C-hankealueen keskeyttämisen syynä oli se, että hankesuunnittelun valmistuttua todettiin, että hankkeen toteuttamisen jälkeen opetustilojen määrä ei olisi lisääntynyt, vaikka muutoin olisimme saaneet moderneja opetustiloja. Lisäksi hankkeen toteuttaminen yhtäaikaisesti vieressä rakennettavan prosessitekniikan laboratoriokeskuksen kanssa olisi ollut haasteellista. ATK-hankealueen toteuttamisella opetustiloja saadaan oikeasti lisää”, Arto Haverinen sanoo.

C-hankealue on toistaiseksi jäämässä varaukseksi. Hankkeen toteutusta arvioidaan tarvittaessa uudelleen, kun tilajärjestelyt ja uusien tilojen rakentaminen on toteutettu.

ATK-kadun uusien opetustilojen rakentaminen tarkoittaa uuden hankesuunnittelun käynnistämistä.

Hankesuunnittelu käynnistetään välittömästi, kunhan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on tehnyt hankesuunnittelupäätöksen. Hanketta varten perustetaan hankesuunnitteluryhmä, johon kutsutaan edustus yliopiston henkilökunnasta ja opiskelijoista. Opetustilasuunnitteluun kutsutaan lisäksi yliopiston asiantuntijoita, opetuksessa mukana olevia ja opetusta tutkivia asiantuntijoita. Suunnittelutyö alkaa työpajoilla.

 

Muutto lähestyy

Oulun ammattikorkeakoulu muuttaa Linnanmaalle syksyllä 2020. Muuton myötä yliopisto luopuu Linnanmaan pohjoisosan tiloista.

Ensimmäisenä muuttavat humanistit. Humanistisen tiedekunnan muutto alkaa tämän vuoden elokuussa, ja tilojen tulee olla luovutuskunnossa 19.8.2018.

Kasvatustieteiden tiedekunta muuttaa tämän vuoden joulukuussa, ja tilojen on oltava luovutuskunnossa 16.12.2018, jonka jälkeen SYK aloittaa Oamk-muutostyöt.

Julkaistu 16.4.2018

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

OYY:n uusi yhteisöasiantuntija Viljami Viinikka haluaa yhtenäisen yliopistoyhteisön

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.1.2023

Oulun ylioppilaslehti hakee toimitusharjoittelijoita – hae paikkoja 15.1. mennessä!

Tuuli Heikura

Ajankohtaista

20.12.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821