Oulun yliopiston ylioppilaskunta vaatii resursseja opetussuunnitelmatyöhön

Oulun yliopiston hallituksen päätös uudesta koulutustarjonnasta ja laaja-alaisista kandidaattiohjelmista tarkoittaa uusien opetussuunnitelmien tekoa. Suunnittelutyö alkaa elokuussa useissa tiedekunnissa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) vaatii yliopistolta opetussuunnitelmatyötä tekeville tukea ja resursseja, jotta uudistus voidaan toteuttaa onnistuneesti tiukasta aikataulusta huolimatta.

”Opetussuunnitelmatyö on todella koko yliopiston asia, joten OYY pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että näin merkittävässä muutoksessa yliopiston ja tiedekuntien viestintä on avointa ja läpinäkyvää. Prosessiin osallistuminen ja sen seuranta tulee olla vaivatonta. Tutkinto-ohjelmien, tiedekuntien ja yliopiston johdon tulee varmistaa, että työtä tehdään koko yliopistoyhteisössä määrätietoisesti mutta ennen kaikkea keskustellen ja osallistaen”, ylioppilaskunnan kannanotossa painotetaan.

OYY haluaa tuoda esiin, että opiskelijat ovat opetussuunnitelman asiantuntijoita.

”Opetussuunnitelmatyössä tulee muistaa työryhmien kattava opiskelijaedustus ja hyödyntää niitä ideoita, taitoja ja kokemusta, joita opiskelijoilla on. Parhaimmillaan opetussuunnitelmatyö mahdollistaa poikkitieteellisyyden lisäämisen, kansainvälisen opiskelukokemuksen, pedagogisen kehittämisen, oppimisympäristöjen monipuolistamisen, työelämäyhteistyön kehittämisen sekä opintojen sujuvoittamisen.”

Lisäksi ylioppilaskunta toivoo, että opetussuunnitelmatyössä hyödynnetään jo meneillään olevien koulutuksen strategiahankkeiden tietotaitoa ja osaamista sekä huomioidaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja opintojen kuormittavuus.

”Jotta muutokset tulevat olemaan onnistuneita, tarvitsemme laadukasta muutosjohtamista ja vahvaa opiskelijoiden sekä henkilökunnan osaamisen hyödyntämistä. OYY:n mielestä kaiken uudistustyön keskiössä tulee olla hyvien opiskelu- ja työskentelyedellytysten turvaaminen. OYY haastaa koko yliopistoyhteisön – johdon, henkilökunnan ja opiskelijat – tuomaan ajatuksiaan ja asiantuntemustaan rohkeasti esiin.”

Julkaistu 16.6.2016

Lue seuraavaksi

Uudistettu korkeakouluyhteisön avajaistapahtuma korostaa yhteisöllisyyttä ja opiskelijakulttuurin monimuotoisuutta

Tuuli Heikura

Opiskelu

4.8.2021

Oulun ylioppilaslehden uusi päätoimittaja on Tuuli Heikura

Iida Putkonen

Uutiset

10.6.2021

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821