OYY: Osa-asunnon normia ei tule ottaa käyttöön

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) vetoaa kannanotossaan alueensa kansanedustajiin, että osa-asunnon normia ei oteta käyttöön yleisessä asumistuessa. Ylioppilaskunnan mukaan osa-asunnon normin käyttöönotto tekisi yleisestä asumistuesta monimutkaisemman ja kannustaisi opiskelijoita asumisratkaisuihin, jotka vesittäisivät normille asetetut säästötavoitteet. Hallitus esittää niin kutsutun osa-asunnon normin käyttöönottoa yleisessä asumistuessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos tuen hakija asuu kimppa- tai solu-asunnossa tai […]

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) vetoaa kannanotossaan alueensa kansanedustajiin, että osa-asunnon normia ei oteta käyttöön yleisessä asumistuessa.

Ylioppilaskunnan mukaan osa-asunnon normin käyttöönotto tekisi yleisestä asumistuesta monimutkaisemman ja kannustaisi opiskelijoita asumisratkaisuihin, jotka vesittäisivät normille asetetut säästötavoitteet.

Hallitus esittää niin kutsutun osa-asunnon normin käyttöönottoa yleisessä asumistuessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos tuen hakija asuu kimppa- tai solu-asunnossa tai asunnon koko on alle 20 neliömetriä, hän saa vähemmän yleistä asumistukea kuin asuessaan yksin yli 20 neliön yksiössä. Kalliimmassa yksiössä asuminen olisi siis kimppa-asumista kannattavampaa.

Osa-asunnon normi poistettiin yleisestä asumistuesta vuoden 2015 alussa. Vuodesta 2015 yleisen asumistuen määrään on vaikuttanut vain asunnon sijainti ja ruokakunnan koko.

Opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017, ja osa-asunnon normin olisi tarkoitus tulla käyttöön ensi vuoden alussa. Opiskelijoiden siirtoa yleisen asumistuen piiriin ei siis ole ehditty edes arvioida ennen kuin tukijärjestelmään tehdään jo uusia, erityisesti juuri opiskelijoita koskevia, muutoksia, OYY toteaa.

OYY ihmettelee pyrkimyksiä leikata jälleen opiskelijoiden sosiaaliturvasta. Yleisen asumistuen ruokakunta- ja avoliittotulkintojen vuoksi yhteisasuminen aiheuttaa opiskelijoille huolta jo entuudestaan.

”Uudet lakimuutokset eivät ehdi edes tulla voimaan, kun opiskelijoiden toimeentuloon suunnitellaan uusia heikennyksiä. Toimeentulo-ongelmat aiheuttavat opiskelijoille epävarmuutta tulevaisuudesta sekä lisäävät elämänhallinnallisia ja mielenterveyden ongelmia”, ylioppilaskunta toteaa tiedotteessaan.

OYY ihmettelee, miksi opiskelijoiden suosiman kimppa- ja soluasumisen suosiota halutaan vähentää ja ohjata opiskelijoita asumaan suuriin yksiöihin. Sosiaalisen asumisen väheneminen vähentää myös opiskelukykyä tukevaa yhteisöllisyyttä.

Hallituksen esityksen mukaan osa-asunnon normin oletetaan tuottavan valtiolle noin neljän miljoonan euron vuosittaiset säästöt. OYY kuitenkin uskoo opiskelijoiden käyttäytymismuutosten vuoksi vaikutusten olevan päinvastoin asumistukimenoja lisääviä.

Osa-asuntonormia vastustavat myös muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Suomen opiskelija-asunnot SOA.

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: