Oulun yliopiston ylioppilaskunta: Rasismi ja syrjintä eivät kuulu yliopistoyhteisöön

Viime aikoina on noussut esiin, että Oulun yliopistossa opiskelevat saamelaiset kohtaavat rasismia esimerkiksi opiskelijatapahtumissa. OYY:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn tulosten mukaan opiskelijoiden havaitsema epäasiallinen kohtelu kohdistuu toiseksi yleisimmin etniseen ryhmään tai kansallisuuteen. Olemme järkyttyneitä ja surullisia siitä, että jäsenistömme piirissä tapahtuu tällaista syrjintää ja kiusaamista. Haluamme korostaa, että ylioppilaskunta tuomitsee kaiken rasismin jyrkästi. Kuten Suomen valtionkin […]

Viime aikoina on noussut esiin, että Oulun yliopistossa opiskelevat saamelaiset kohtaavat rasismia esimerkiksi opiskelijatapahtumissa. OYY:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn tulosten mukaan opiskelijoiden havaitsema epäasiallinen kohtelu kohdistuu toiseksi yleisimmin etniseen ryhmään tai kansallisuuteen. Olemme järkyttyneitä ja surullisia siitä, että jäsenistömme piirissä tapahtuu tällaista syrjintää ja kiusaamista. Haluamme korostaa, että ylioppilaskunta tuomitsee kaiken rasismin jyrkästi.

Kuten Suomen valtionkin hyväksymässä YK:n alkuperäiskansojen julistuksen 2. artiklassa (2007) todetaan: “Alkuperäiskansat ja niihin kuuluvat yksilöt ovat vapaita ja yhdenvertaisia kaikkien muiden kansojen ja yksilöiden kanssa, ja niillä on oikeuksiaan käyttäessään oikeus olla vapaita kaikenlaisesta, erityisesti alkuperäiskansan taustaan tai identiteettiin perustuvasta, syrjinnästä”.

Mielestämme tämän tulee koskea alkuperäiskansojen lisäksi myös muita etnisiä ryhmiä. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla oikeus käydä myös opiskelijatapahtumissa ilman, että heidän etnistä identiteettiään kyseenalaistetaan, tai että heitä etnisen identiteettinsä vuoksi haukutaan tai uhkaillaan.

Opiskelijoilla on oikeus puhua kokemastaan syrjinnästä niin julkisesti kuin yksityisesti. Häirintään ja kiusaamiseen tulee aina puuttua. Opiskelijat, jotka kohtaavat häirintää tai kiusaamista, voivat ottaa yhteyttä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita ehdottoman luottamuksellisesti.

Rasismi, syrjintä tai kiusaaminen eivät kuulu yliopistolle eikä ylioppilaskuntaan. OYY toivoo opiskelijakulttuurin menevän suuntaan, jossa jäsenistön moninaisuus tulee arvostetuksi ja kunnioitetuksi yhdenvertaisesti. Kaikilla opiskelijoilla pitää olla oikeus olla tasavertainen osa yliopistoyhteisöä ja ylioppilaskuntaa sekä yksilöinä että viiteryhmiensä jäseninä.

Oulussa 17.2.2016

Kati Hannila
Hallituksen puheenjohtaja

Eero Manninen
Pääsihteeri