Oulun yliopistolle profiloitumisrahoitusta 5,9 miljoonaa euroa

Oulun yliopisto haki nelivuotista rahoitusta kahdelle monitieteiselle tutkimusteemalle. GenZ-hankkeessa selvitetään, miten ihmisten toimintaa ja kyvykkyyttä voidaan vahvistaa nopeasti muuttuvassa maailmassa, ArcI-hankkeessa tutkitaan arktisen luonnonympäristön, ihmisten ja rakennetun ympäristön välistä vuorovaikutusta.

Teksti Anni Hyypiö

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi. Oulun yliopisto sai rahoitusta 5,9 miljoonaa euroa.

Oulun yliopisto haki nelivuotista rahoitusta kahdelle monitieteiselle tutkimusteemalle. Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteiskehittämistä käsittelevää GenZ-hanketta vetää professori Pentti Haddington humanistisesta tiedekunnasta. Toista, arktista ympäristömuutosta käsittelevää ArcI-hanketta johtaa professori Björn Kløve teknillisestä tiedekunnasta.

Edellisellä hakukerralla Oulun yliopisto sai Suomen Akatemian profiloitumisrahoitusta 3,3, miljoonaa euroa, sitä edellisellä 1,7 miljoonaa euroa.

Tällä hakukierroksella hakijoista eniten rahaa sai Helsingin yliopisto (14 miljoonaa euroa), vähiten taas Lapin yliopisto (400 000 euroa).

Suomen Akatemian rahoitusmuodolla tuetaan yliopistojen strategiansa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista.

Haku järjestettiin nyt neljättä kertaa. Haun erityisteema oli sama kuin kolmannella hakukierroksella, yliopistojen välisen työnjaon ja yhteistyön vahvistaminen. Uutena elementtinä oli avoin tiede profiloitumisalueen tutkimuksen edellytysten kehittämisessä.

Yliopistot hakivat rahoitusta muun muassa edistämään tieteiden välistä tutkimusta ja luomaan entistä syvempää yhteistyötä profiloitumisalueiden välille. Yliopistot suunnittelevat käyttävänsä rahoituksen pääosin tutkijoiden palkkaukseen.

Rahoitusta myönnettiin neljännellä hakukierroksella 12 yliopistolle. Rahoituspäätöksiä tehtiin 50 miljoonalla eurolla.

Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen 6G-tutkimus valittiin huhtikuussa myös Suomen Akatemian uuteen lippulaivaohjelmaan. Hankkeen johtaja ja johtava tutkija on akatemiaprofessori Matti Latva-aho tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Julkaistu 24.5.2018

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden väistyvä päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

Koronan anti suomalaiselle pedagogiikalle: tulevaisuuden opetus sopiva sekoitus lähiopetusta ja digiä

Frida Ahonen

Ihmiset

18.6.2020

Oulun ylioppilaslehden uusi päätoimittaja on Iida Putkonen

Anni Hyypiö

Uutiset

17.6.2020

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821