Opiskelija, nyt on aika tarkistaa viime vuoden tulot ja palauttaa liikaa maksettu opintotuki

Teksti Anni Hyypiö

Mikäli haluat palauttaa Kelalle vuonna 2017 maksettua opintotukea ilman korotusta, nyt on aika toimia.

Opintotukea nostavalla opiskelijalla on vuosituloraja, jonka verran hän voi saada muita tuloja opintotuen lisäksi. Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että hän ei tienaa liikaa ja ylitä vuositulorajaansa.

Jos vuosituloraja kuitenkin ylittyy yli 220 eurolla, Kela perii opiskelijalta opintotukea takaisin. Opintotuen tulovalvonta tehdään verotuksessa vahvistettujen tulojen perusteella. Kela huomioi tulovalvonnassa veronalaiset bruttotulot, apurahat ja ulkomailta saadut tulot.

Mikäli vuosituloraja on ylittynyt, opiskelija voi palauttaa hänelle maksettua tukea vapaaehtoisesti. Vuonna 2017 maksettujen opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2018.

Jos liikaa maksettua tukea ei palauta toukokuun loppuun mennessä, Kela perii tuen ensi keväänä takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

Oman vuositulorajan voi tarkistaa Kelan asiointipalvelussa tai vuositulorajalaskurilla.

Kela tiedotti vuoden 2016 opintotuen takaisinperinnästä helmikuussa. Vuonna 2016 opintotukea sai noin 320 500 opiskelijaa. Heistä noin 11 prosentilla, 34 800:lla tulot ylittivät vuositulorajan. Vuodelta 2016 vapaaehtoisia opintotuen palautuksia kertyi 27 100 opiskelijalta 29,6 miljoonaa euroa.

Julkaistu 24.5.2018

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

Hybridiajan kollaboraatiokuutioilla tutkitaan tilojen käyttöä ja hybridiopetuksen kehitystä

Tuuli Heikura

Opiskelu

20.6.2022

Oulun ylioppilaslehti etsii mainosmyyjiä freelance-sopimuksilla

Uutiset

12.5.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821