Opintotuen ratkaisutoiminta yliopistoissa päättyy

Opintotuen ratkaisutoiminta yliopistoissa päättyy kahden seuraavan vuoden aikana. Kela on päättänyt irtisanoa sopimukset, joiden perusteella suurin osa yliopistoista on ratkaissut omien opiskelijoidensa opintotukihakemukset. Viimeistään vuoden 2018 alusta alkaen kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa. Kela perustelee päätöstään tarpeella yksinkertaistaa etuustietojärjestelmiä ja etuusprosesseja.  Kela uudistaa seuraavan 10 vuoden aikana kaikki etuustietojärjestelmänsä, tukijärjestelmänsä ja apurekisterinsä.  Muualla kuin Kelassa tehtävät […]

Opintotuen ratkaisutoiminta yliopistoissa päättyy kahden seuraavan vuoden aikana. Kela on päättänyt irtisanoa sopimukset, joiden perusteella suurin osa yliopistoista on ratkaissut omien opiskelijoidensa opintotukihakemukset. Viimeistään vuoden 2018 alusta alkaen kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa.

Kela perustelee päätöstään tarpeella yksinkertaistaa etuustietojärjestelmiä ja etuusprosesseja.  Kela uudistaa seuraavan 10 vuoden aikana kaikki etuustietojärjestelmänsä, tukijärjestelmänsä ja apurekisterinsä.  Muualla kuin Kelassa tehtävät etuusratkaisut mutkistavat etuuksien toimeenpanoa, minkä vuoksi opintotuen koko ratkaisutoiminta halutaan järjestelmäuudistuksen yhteydessä keskittää Kelaan.

Kelan ja yliopistojen välinen sopimus opintotuen ratkaisutoiminnasta on koskenut 12:ta yliopistoa. Taideyliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu eivät ole olleet sopimuksessa mukana, ja Helsingin yliopisto irtisanoi sopimuksen vuoden 2011 alusta alkaen.

Päätös koskee noin 70 000:a opintotukea saavaa yliopisto-opiskelijaa. Kelan kanssa sopimuksen tehneissä 12 yliopistossa tehdään vuosittain lähes 100 000 opintotukiratkaisua. Se on reilu viidesosa kaikista opintotukiratkaisuista.

Nyt tehdyn päätöksen mukaan opintotuen ratkaisutoiminta päättyy Oulun yliopistossa 1.1.2018 alkaen. Lapin, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa opintotuen ratkaisutoiminta lakkaa jo 1.1.2017 ja muissa 8 yliopistossa Oulun tapaan 1.1.2018 alkaen. Ratkaisutoiminnan päättyminen muita aikaisemmin Lapin, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa perustuu näiden yliopistojen omiin esityksiin.

Päätös ei vaikuta yliopisto-opiskelijoiden opintotukipalveluihin tämän vuoden aikana. Opiskelijat voivat nykyiseen tapaan hoitaa opintotukiasiansa Kelan tai yliopiston verkko- ja puhelinpalvelussa, postitse tai palvelupisteissä.

Loppuvuoden aikana Lapin, Tampereen ja Vaasan yliopistot ja Kela tiedottavat, mitkä asiat muuttuvat, kun opintotuen ratkaisutoiminta päättyy näissä yliopistoissa ensi vuoden alusta alkaen.