Linnanmaan kampukselle pääsy jatkossa ympäri vuorokauden

Arkkitehdit muuttavat Linnanmaalle tilapäistiloihin joulukuussa 2016, mistä aiheutuu muutoksia kampukselle. Yksi näistä on tarve ympärivuorokautiseen pääsyyn kampukselle.

Arkkitehdit muuttavat Oulun keskustassa sijaitsevasta yksiköstään Linnanmaan kampukselle tilapäistiloihin joulukuussa 2016. Tilapäistilat tulivat tarpeelliseksi, kun heille tarkoitettujen tilojen remontti viivästyi ja nykyisten tilojen vuokrasopimus päättyy vuoden 2016 lopussa.

Oulun yliopiston tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen ja turvallisuuspäällikkö Pertti Hoskio kertovat, että arkkitehdeille on tehty vaihtoehtoiset sijoitussuunnitelmat, ja tilapäisen paikan osalta päätös tehdään lähiviikkoina.

”Lopullinen sijoituspaikka arkkitehdeille tulee olemaan entinen Luna-kirjasto. Tilojen remontti alkaa joulukuussa 2016 ja arkkitehdit pääsevät muuttamaan sinne joulukuussa 2017. Ensimmäiseen kerrokseen tulevat studio- ja opiskelutilat ja toiseen kerrokseen henkilökunnan työhuoneet”, Haverinen kertoo.

Arkkitehdit tulevat saamaan lisäkulkuoikeuksia Linnanmaan kampukselle. Lisäkulkuoikeudet pääovien aukioloaikojen ulkopuolella ovat tiedekuntien tuottamia palveluita, joiden avulla opiskelijat pääsevät kampukselle mihin kellonaikaan tahansa. Esimerkiksi tieto -ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijoilla on kulkuluvat. Myös arkkitehtiopiskelijoilla on ollut kulkuoikeudet keskustan tiloissa ja tarve niille on myös Linnanmaan kampuksella.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila on tehnyt töitä 24/7 -kampuksen eteen, sillä Hannilan mukaan sillä mahdollistetaan pääsy opiskelun äärelle ajasta riippumatta.

Haverinen ja Hoskio kertovat osasta Tiedekirjasto Pegasuksen toisen kerroksen tiloista olevan suunniteltu ovien aukioloajoilla 24/7 tilaksi.

”Tila on tarkoitus pitää auki kello 21 saakka, jonka jälkeen sinne voi jäädä vaikka koko yöksi työskentelemään”, Hoskio ja Haverinen kertovat.

Tiedekirjasto Pegasuksen toisen kerroksen tiloja ei ole vielä otettu ympärivuorokautiseen käyttöön kirjaston johdon toimesta.

”Valmiudet on, eli tila voidaan ottaa vaikka heti ympärivuorokautiseen käyttöön”, Hoskio sanoo.

Haverisen ja Hoskion mukaan myös PR 106 -mikrohalliin järjestetään 24/7-pääsy. Pegasuksen toinen kerros on syksystä asti auki aamuseitsemästä iltayhdeksään. Kyseinen aukioloaika mahdollistaa paremmat työskentelyolosuhteet kuin nykyinen aamukahdeksasta iltaseitsemään -aukioloaika.

Haverinen kertoo, että myös kaikkia opiskelijoita koskevia kulkulupia on mietitty, mutta niiden hallinnointi on suunniteltava mahdollisimman joustavaksi. Myös Hannila on kulkulupien kannalla.

”Kulkuluvat olisivat turvallisemmat, ja kulkulupien avulla opiskelijoilla olisi oikeus päästä tiloihin työskentelemään milloin tahansa. Kulkulupien avulla tiedettäisiin kuka on ollut missäkin, ja pääsy kampukselle olisi vain tietyillä ihmisillä”, Hannila huomauttaa.

Haverisen mielestä kulkuluvissa huomionarvoista on, ketkä opiskelijat oikeasti tarvitsevat sellaisen kampukselle. Haverinen ja Hoskio pitävät 24/7-kampuksen ihanteena Hannilan mainitsemia kulkulupia, jotka olisi mahdollista toteuttaa yhdessä OYY:n kanssa niin, että kulkuluvan saisi automaattisesti esimerkiksi opiskelijakorttiin.

”Kun opiskelija aloittaa opinnot yliopistossa, hän saisi kulkuluvan kampukselle automaattisesti opiskelijakortin yhteydessä. Valmistumisen jälkeen kulkuoikeudet poistuisivat. Kulkuluvan avulla opiskelijat pääsisivät tiettyihin tiloihin kellonajasta riippumatta, ja kulkuluvan saisivat kaikki, jotka sen tarvitsevat”, Haverinen miettii.

Hannila ei tyrmää ajatusta kulkuluvan yhdistämisestä opiskelukorttiin.

”Idea on selvittämisen arvoinen, enkä itse näe ongelmia käytännössä. Hinta tuskin nousee liian korkeaksi toteuttaa”, Hannila pohtii.

Toinen tapa on mahdollistaa ovien aukioloajoilla 24/7-tilat kampuksella, mutta sen toteuttaminen ja rajaaminen on hankalampaa, koska osa tiloista on keskellä kampusta.

Mallia arkkitehdeiltä

Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä on aiemmin työskennellyt arkkitehtuurin tiedekunnassa, jossa on ollut ympärivuorokautisia tiloja opiskelijoiden käytössä.
”Opiskelijoilla on ollut pääsy studiotiloihin, kirjaston medialoungeen, mikroluokkiin ja muihin omaehtoisen oppimisen tiloihin ympäri vuorokauden”, Hentilä listaa.

Hentilän mukaan tiedekunnan opiskelijoilta on tullut toiveita ympärivuorokautisesta kampuksesta, ja hän itse näkee 24/7-kampuksen hyvänä asiana. Sen avulla opiskelijan on mahdollista pysyä mukana opiskeluissa ja tulla sinuiksi yliopiston kanssa.

”Opiskeluajat ovat lyhentyneet ja opiskelijoilta vaaditaan enemmän tulosta. Opiskelijoiden tulee kokea olevansa osa yhteisöä, ja tuntea olevansa kotona yliopistolla”, Hentilä näkee.

Hentilä ei pidä huonona ratkaisua, jossa joko osaan Linnanmaan kampuksesta pääsisi työskentelemään vuorokauden ympäri tai iltaisin.

”Esimerkiksi arkkitehdiksi opiskelu on hyvin intensiivistä ja siksi opiskelijoilla on ollut ympärivuorokautinen pääsy osaan kampuksesta. Järjestelmä on toiminut hyvin eikä siellä ole ollut ongelmia. Edes kirjastosta ei ole viety mitään, vaikka sinnekin on ollut pääsy kirjaston sulkemisajan jälkeen”, Hentilä huomauttaa.

Arkkitehdeillä ylimääräisistä hälytyksistä tai vartijakäynneistä maksoivat opiskelijat. Aluksi tällaisia tapahtumia oli Hentilän mukaan muutama, mutta alun jälkeen ne loppuivat, ja opiskelijat käyttivät kampuksen tiloja vastuullisesti.

Hentilä tuo esille myös verkko-opiskelun. Hänen mukaansa sen voisi toteuttaa niin, että opiskelijat pystyisivät suorittamaan opintojaan verkon avustuksella ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutusrehtori pitää kuitenkin verkko-opiskelua toisaalta jopa pelottavana vaihtoehtona, sillä silloin opiskelijat saattaisivat olla enemmän omissa laatikoissaan eivätkä välttämättä samalla tavalla fyysisesti tekemisissä toistensa kanssa, kuten nyt.

Heli Paaso-Rantala

Oulun yliopiston tiedeviestinnän opiskelija, joka ei aina pysy mukana maailman menossa.

Lue lisää: