Korkeakoulut eivät järjestä tänä keväänä perinteisiä valintakokeita – hakijoille lisää tietoa muuttuneista valintatavoista huhtikuun loppuun mennessä

Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Yliopistot kertovat muuttuneista valintatavoista huhtikuulle suunniteltujen valintakokeiden osalta mahdollisimman pian ja muutoin 30. huhtikuuta mennessä.

Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi tiedotti asiasta torstaina 9. huhtikuuta.

Syiksi ratkaisuun ilmoitetaan pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien luotettavan tunnistamisen vaikeus sekä liikkumiseen ja itse koetilanteeseen liittyvät riskit.

Myös ammattikorkeakoulut tiedottivat torstaina, että kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään kesäkuun alussa etäkokeena poikkeusolojen takia. Muutoksen syyksi kerrotaan sekä hakijoiden että henkilökunnan terveyden turvaaminen.

Unifin mukaan yliopistoilla on yhteensä satoja valintakokeita, jotka koskettavat kymmeniätuhansia hakijoita ja aiheuttavat suurten massojen liikkumista sekä eri alueilta saapuvien ihmisten kohtaamisia. Siksi yliopistojen opetusvararehtorit ovat päättäneet, että valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla.

”Ymmärrämme hakijoiden vaikean tilanteen ja epävarmuuden, mutta terveys ei voi olla panoksena. Yksittäisiin koetilanteisiin osallistuu jopa tuhansia hakijoita, ja varotoimenpiteistä huolimatta kokeisiin liikkumisesta ja koetilanteista seuraa väistämättä huomattava määrä ihmiskontakteja. Hakijoiden ja yliopistojen henkilökunnan turvallisuutta ei näissä olosuhteissa pystytä takaamaan”, Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala totesi tiedotteessa.

Perinteisen kokeen sijaan vaihtoehtoina vaikka verkkokurssi tai todistusvalinta

Unifin mukaan yliopistot toteuttavat opiskelijavalinnat huomioiden kunkin alan erityispiirteet ja pitäen kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista. Perinteisten kokeiden sijasta voidaan käyttää muita valinnan menettelyjä, kuten digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylän valintaa. Unifi katsoo, että pieniä valintakokeita voidaan tarkoin varotoimenpitein toteuttaa.

Unifin mukaan yliopistojen yhteisenä tavoitteena on, että lukuvuosi 2020–2021 saadaan käynnistettyä syksyllä tavanomaisen aikataulun mukaisesti.

”Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Vaihtoehtoisissa tavoissa huomioidaan hakijan näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi”, Suomala toteaa tiedotteessa.

Suomen yliopistot kertovat muuttuneista valintatavoista huhtikuulle suunniteltujen valintakokeiden osalta mahdollisimman pian ja muutoin 30. huhtikuuta mennessä. Tarkemmista koejärjestelyistä tiedotetaan ennen suunniteltuja kokeita.

Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä totesi lehdelle, että myös Oulu tiedottaa valintakoejärjestelyistä lisää 30. huhtikuuta mennessä ja huhtikuun kokeiden osalta jo sitä ennen.

Muutoksista viestitään Opintopolussa sekä yhteisvalintojen ja korkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoita pyydetään seuraamaan Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta.

Unifi on koonnut verkkosivuilleen myös vastauksia opiskelijavalintaa koskeviin kysymyksiin.

Yhteishaussa ennätykselliset hakijamäärät

Korkeakoulupaikkaa on tänä vuonna voinut hakea kahdessa erillisessä yhteishaussa. Kevään hakukerroilla on ollut ennätysmäärä hakijoita. Ensimmäisessä, Taideyliopistoon ja vieraskielisiin koulutuksiin kohdistuneessa haussa hakijoita oli yli 20 000, ja toisessa, viime viikolla päättyneessä kevään päähaussa 151 700. Ensimmäisessä haussa opiskelupaikkoja oli jaossa 4700 ja toisessa 46 600.

Oulun yliopiston suomenkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin haki 1. huhtikuuta päättyneessä yhteishaussa yhteensä 17 095 hakijaa, joka oli ennätyksellisen paljon. Hakijoista 5 643 eli 33 prosenttia haki ensisijaisesti Oulun yliopistoon. 

Tänä keväänä Suomessa astui voimaan todistusvalintauudistus. Muutos tarkoittaa, että yliopistoon voi päästä ylioppilastutkinnon arvosanoilla ja ammattikorkeakouluun joko ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanoilla. Se, kuinka iso osuus uusista opiskelijoista valitaan todistuksen perusteella, vaihtelee aloittain ja hakukohteittain. Opetushallituksen mukaan tyypillisimmin todistuksen perusteella hyväksytään 51–60 prosenttia hakijoista, mutta osuudet vaihtelevat 25 prosentin ja 100 prosentin välillä. Myös valintakoe säilyy uudistuksenkin jälkeen edelleen merkittävänä valintatapana.

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: