Mietityttävätkö tulevat tukimuutokset? Kela perustaa kampuksille pop up-toimistoja

Kelan palveluneuvojia voi tavata Linnanmaan kampuksella keskiviikkona 10.5. kello 10–14.15.

Opiskelijoiden asumisen tukeen ja opintotukeen tulee ensi syksynä useita muutoksia.

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät 1.8. yleisen asumistuen piiriin. Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät automaattisesti.

Syksyllä korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen suuruisiksi niin, että opintorahan maksimimäärä on 1.8. alkaen kaikilla opiskelijoilla enintään 250,28 euroa kuukaudessa. Opintolainan määriä korotetaan kaikilla opiskelijoilla. Opintotuen takaisinperinnän korotusprosentti pienenee 15 prosentista 7,5 prosenttiin. Ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen aloittavien korkeakouluopiskelijoiden tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee kahdella kuukaudella.

Informoidakseen opiskelijoita tulevista tukimuutoksista Kela perustaa tänä keväänä pop up -toimistoja Suomen korkeakoulukampuksille. Pop up -toimistoilla opiskelijoiden kysymyksiin vastaavat Kelan palveluneuvojat.

Kelan palveluneuvojat ovat paikalla Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella keskiviikkona 10.5. kello 10–14.15. Neuvontapiste löytyy keskusaulasta vihreiltä naulakoilta.

Oulun ammattikorkeakoulun Teuvo Pakkalan kampuksella pop up -toimisto palvelee tiistaina 9.5. kello 9–11, Kotkantien kampuksella 9.5. kello 12–14 ja Kontinkankaan kampuksella 11.5. kello 10–12.

Lisätietoa opiskelijoiden tukien muutoksista saa Kelan nettisivuilta.

 

Korjattu 3.5. 2017 kello 15.00: Korjattu Linnanmaan kampukselle oikea neuvontapisteen paikka.

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: