Kannanotto: Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmaa ei tule lakkauttaa Oulun yliopistosta

Oulun yliopisto esittää kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmaa lakkautettavaksi. Ohjelman poistuvat paikat siirrettäisiin vuodesta 2017 alkaen täysimääräisinä luokanopettajakoulutuksen tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijoina emme näe esitystä kannatettavana.

Specialaiset kasvatustieteilijät valmistuvat laajasti erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin työllistyen hyvin ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kandivaiheen lakkauttaminen on suuri uhka laadukkaan työelämäosaamisen katoamiselle Oulun alueen kasvavalta liike-elämä- ja teknologiasektorilta. Pelkäs-tään maisterivaiheen asiantuntijaopinnot eivät riitä turvaamaan riittäviä työelämävalmiuksia asiantunti-jatyöhön, vaan työelämäopintoja ja harjoittelua tarvitaan myös kandivaiheessa. Viisivuotinen tutkinto-ohjelma takaa sen, että koulutuksesta valmistuu ammattitaitoisia koulutuksen, oppimisen, ohjauksen ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita työelämään, jossa nämä taidot ovat tänä päivänä keskiössä.

Hakijaprofiili sekä työelämäkenttä kasvatustieteiden ja luokanopettajaopiskelijoiden välillä on hyvin erilainen ja siksi tutkinto-ohjelman lakkauttaminen sekä opiskelijapaikkojen siirtäminen luokanopetta-jakoulutukseen ei ole tarkoituksenmukaista. Henkilö, joka haluaa opiskella kasvatustieteitä, ei todennä-köisesti hae muutoksen jälkeen ensisijaisesti Oulun yliopistoon, vaan hakeutuu kaupunkiin, jossa on mahdollista suorittaa koko tutkinto alusta loppuun.

Oulun yliopiston valttikorttina ovat kasvatuspsykologian pääaineen opinnot ainoana Pohjois-Suomessa. Jos mahdollisuus kasvatuspsykologian pääaineeseen menetetään, se vie mukanaan tärkeää erityisosaa-mista sekä vähentää Oulun yliopiston hakijamääriä. Myös Pohjois-Suomi tarvitsee kasvatuspsykologista osaamista ja tutkimusta. Lisäksi lakkauttamisen seurauksena on tiedekunnan laajan sivuainepaletin kuih-tuminen. Esitämme säästötoimenpiteenä lakkauttamisen sijaan esimerkiksi yhteistyön lisäämistä Lapin yliopiston kasvatustieteiden koulutusohjelman kanssa. Yhteistyö voisi toteutua esimerkiksi yhteisten opintokokonaisuuksien etä- ja monimuoto-opetuksena.

Vetoamme Opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Oulun yliopiston päättäjiin, että säästötoimia toteute-taan koko koulutusohjelman lakkauttamisen sijaan mm. työelämä- ja yliopistoyhteistyönä.

Heli Marin
Puheenjohtaja
Motiva ry
Oulun yliopiston kasvatustieteilijöiden ainejärjestö

Simon Hulden
Toiminnanjohtaja
Specia
Akavan Erityisalat

 

 

Julkaistu 17.5.2016

Lue seuraavaksi

Hybridiajan kollaboraatiokuutioilla tutkitaan tilojen käyttöä ja hybridiopetuksen kehitystä

Tuuli Heikura

Opiskelu

20.6.2022

Oulun ylioppilaslehti etsii mainosmyyjiä freelance-sopimuksilla

Uutiset

12.5.2022

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
2T-ovi, 1.krs
90570 Oulu

toimitus@oyy.fi
+358 40 526 7821