Oulun ylioppilaslehti 2018.

Oulun yliopistolle 750 000 euroa saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on päättänyt myöntää Oulun yliopistolle 750 000 euron rahoituksen Ketterä korkeakoulu -hankkeeseen, opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa. Tiedotteen mukaan hanke kehittää uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen. Saamallaan erityisavustuksella Oulun yliopisto käynnistää saamenkielisen aineenopettajan kelpoisuuteen johtavan kolmivuotisen koulutusprojektin. Hankkeessa rakennetaan joustavia opintopolkuja saamenkielisille opettajille, jotka haluavat pätevöityä uuteen oppiaineeseen. Projektissa järjestetään […]

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on päättänyt myöntää Oulun yliopistolle 750 000 euron rahoituksen Ketterä korkeakoulu -hankkeeseen, opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa. Tiedotteen mukaan hanke kehittää uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen.

Saamallaan erityisavustuksella Oulun yliopisto käynnistää saamenkielisen aineenopettajan kelpoisuuteen johtavan kolmivuotisen koulutusprojektin. Hankkeessa rakennetaan joustavia opintopolkuja saamenkielisille opettajille, jotka haluavat pätevöityä uuteen oppiaineeseen. Projektissa järjestetään kunkin kolmen saamen kielen (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) perus- ja aineopinnot ja opettajan pedagogiset opinnot. Opinnot järjestetään verkko-opetuksena, monimuoto- ja lähiopintoina.

Saamen kielien opettajatarpeesta on tehty selvitys saamelaisalueella. Saamen kielen aineenopettajista on pulaa, samoin eri oppiaineiden saamenkielisestä aineenopetuksesta. Koltansaamessa ei ole päteviä opettajia, pohjoissaamenkielisten opettajien eläköityminen heikentää opettajatilannetta saamelaisalueella.

”Hankkeessa luodaan uusia joustavia koulutuspolkuja opettajakelpoisuuden saavuttamiseksi niin, että kaikkiin kolmeen saamen kieleen saadaan päteviä kielen ja saamenkielisen aineenopetuksen opettajia. Uskon, että hankkeella tulee olemaan merkittävä rooli saamenkielisen opetuksen turvaajana ja tason nostajana”, Grahn-Laasonen toteaa tiedotteessa.

Opetusministeriö myöntää opettajankoulutuksen kehittämiseen 12,7 miljoonaa euroa. Hankkeilla uudistetaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta sekä vahvistetaan korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien yhteistoimintaa. Rahoituksen sai 25 kehittämishanketta. Kevään 2018 haussa rahoitusta myönnettiin Oulun yliopistossa myös ASKEL – Asiantuntijuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen yliopisto-koulutuksessa -hankkeeseen. Se sai rahoitusta 450 000 euroa.

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja. Twitter: @AnniHyypio

Lue lisää: