Tuore raportti: yliopistoihin sijoitettu euro tuottaa vähintään viisi euroa

Arvioinnin mukaan säästötarkoituksessa tehty perusrahoituksen leikkaus voisi aiheuttaa taloudellisen vaikuttavuuden laskun, joka mitätöisi halutun säästövaikutuksen.

Teksti Anni Hyypiö

 

Opiskelijat tuottavat 2 miljardia

Arvioinnissa yliopistojen tuottamat taloudelliset vaikutukset on jaettu oheishyötyihin ja tavoitehyötyihin.

Yliopistojen taloudellisista vaikutuksista 43 prosenttia syntyy oheishyödyistä. Oheishyöty sisältää yliopiston perustoiminnoista (kuten henkilöstön työllistäminen, palveluiden ja tarvikkeiden hankinta, infrastruktuurin investoinnit), opiskelijoista ja matkailusta syntyvän vaikutuksen. Perustoimintojen tuottama vaikutus on noin 4 miljardia euroa.

Opiskelijoiden vaikutuksen lasketaan muodostuvan opiskelijan kulutuksesta, opiskelijan osa-aikaisesta työssäkäynnistä ja opiskelijoiden palkattomasta vapaaehtoistyöstä. Näiden yhteenlasketun vaikutuksen arvioidaan olevan noin 2 miljardia euroa.

Arviointi huomioi myös henkilökunnan ja opiskelijoiden luo tehdyistä vierailuista, liikematkoista sekä vierailuista konferensseihin ja muihin yliopistojen järjestämiin tapahtumiin syntyvän matkailun vaikutuksen, 78 miljoonaa euroa.

Tavoitehyöty taas tarkoittaa yliopistojen oman toiminnan tuottamaa erityistä lisäarvoa. Tavoitehyötyjä ovat korkeakoulutuksen tuottavuus eli koulutuspreemio (korkeakoulutettujen palkkaero vähemmän koulutettuihin), yliopistojen tuottama tuki liike-elämälle ja innovaatioille ja terveystutkimus. Tavoitehyöty muodostaa 57 prosenttia yliopistojen lasketusta taloudellisesta vaikutuksesta.

Arvioinnissa huomioidaan myös se, että henkilökuntansa ja opiskelijoidensa kautta yliopistot vaikuttavat suomalaiseen yhteiskuntaan myös ”ei-euromääräisesti mitattavilla tavoilla”, kuten uusintamalla suomalaista kulttuuriperintöä.

 

Leikkauksilla jopa vastakkainen vaikutus

Arvioinnissa tarkasteltiin myös sitä, millaisia vaikutuksia perusrahoitukseen tehdyillä muutoksilla on yliopistojen taloudelliseen vaikuttavuuteen.

Arvioinnin mukaan säästötarkoituksessa tehty perusrahoituksen leikkaus voisi aiheuttaa taloudellisen vaikuttavuuden laskun, joka mitätöisi halutun säästövaikutuksen. Esimerkiksi perusrahoituksen leikkaaminen 10 prosentilla voisi arviointiraportin mukaan aiheuttaa 16 900 työpaikan menetyksen.

Taloudellisen vaikuttavuuden arvioinnin toteutti skotlantilainen konsulttifirma BiGGAR Economics Ltd.  Arviointiin osallistuivat kaikki yliopistolaissa mainitut yliopistot. Arvioinnin aineisto koostuu muun muassa yliopistojen taloutta, tutkimustulosten kaupallistamista sekä opiskelijoita ja valmistuneita koskevista tiedoista.

Julkaistu 13.6.2017

Anni Hyypiö

Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja. Henkensä pitimiksi tuottaa säännöllisen epäsäännöllisesti kirjoituksia, kuvia ja kuvituksia maailmasta ja sen menosta. Instagram: @anniskelualue. Twitter: @AnniHyypio

Lue seuraavaksi

Biocenter Oulun johtaja, molekyylibiologian professori Johanna Myllyharju Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi

Anni Hyypiö

Tiede

21.6.2018

Oulun yliopistolle 750 000 euroa saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen

Anni Hyypiö

Uutiset

15.6.2018