Kaisa Tervahauta

Pohjoismaisen filologian, valtio-opin ja viestinnän opiskelija. OYY:n hallituksen jäsen vuonna 2017.